Trh práce – kdo ho tvoří, jak se vyvíjí a jak se na něm pohybovat?

Zjednodušeně můžeme říci, že na trhu práce nabízejí svou práci zaměstnanci. Zaměstnavatelé ji poptávají a platí. Je tedy charakterizován poptávkou po práci a její nabídkou. Konkrétní podoby jsou různé a hlavně se velmi rychle proměňují. Nikdo dnes neumí říct na sto procent, jaká pracovní místa zaniknou a jaká přibydou, avšak velké přesuny se mají dotýkat většiny oborů. Nejde pouze o skloňovanou robotizaci, musíme se připravit na různé scénáře a vzrůstající konkurenci.

 

Mnohé, dříve nepředstavitelné profese již existují – piloti dronů, profesionální hráči on–line her, pedagogové virtuálních škol – i když je ještě v encyklopedii profesí nenajdeme. Můžeme se stát zaměstnancem jednoho či více zaměstnavatelů, pracovat jako OSVČ, vybudovat vlastní firmu, zabývat se sociálním podnikáním.

Úspěšný pohyb na trhu práce vyžaduje specifické znalosti a dovednosti, je podmíněn vlastní aktivitou, schopností vyhledávat nebo vytvářet příležitosti, mít realistickou představu i odvahu. Věříme, že následující text vám pomůže užitečně zprostředkovat tato témata.

OZNÁVÁNÍ OBORŮ A PROFESÍ

V kariérovém poradenství je naším úkolem rozšířit u žáků jejich přehled o existujících studijních oborech a profesích. Každý z nás má zúžený přehled o tom, jaké existují na trhu práce profese nebo jaké jsou možnosti studia a následného profesního uplatnění. Přirozeně známe ta povolání, která se objevují v rodině či v okruhu nejbližších známých. Registrujeme také lokálně blízké zaměstnavatele. To není málo, ale není to také dost. Pokud žák neví, jaký obor/školu si vybrat, je to často proto, že nezná jejich reálnou nabídku.

Kromě přehledu je třeba žákům představit reálný svět jednotlivých profesí (jejich prostředí i náplň práce) či možnosti uplatnění po absolvování nějakého učebního/maturitního oboru. Ve školách proto realizujeme exkurze do firem či besedy se zaměstnanci. Využít můžeme i videa, která jednotlivé profese představují. Na stránkách Národní soustavy povolání můžeme využít přehled existujících odborných skupin:

A buďme i kreativní. Tipy pro pedagogy.

Z kreativních metod pro poznávaní oborů a profesí zapojme aktivity s kartami: