JCMM plní konzultacemi Poradenskou zónu Gaudeamu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Největší evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus odstartoval XXVI. ročník. Prostory brněnského výstaviště se ve dnech 22. – 25. října otevřely žákům, kteří hledají vhodnou školu a často neví, jak se rozhodnout.

JCMM, z. s. p. o. připravilo Poradenskou zónu, kde společně s pracovníky Úřadu práce Brno a Masarykovy univerzity nabídli zájemcům možnost konzultací.

 

 

„Absolvovala jsem kariérové poradenství a nejvíce se mi líbilo, že měl někdo čas si poslechnout, jaké mám předměty a co bych chtěla studovat. Došli jsme k závěru, že je dobré navštívit přímo školy v rámci Dnů otevřených dveří a mít také zpětnou vazbu od studentů, kteří školu vystudovali a mají osobní zkušenost,“ popsala výsledky konzultace jedna z návštěvnic festivalu.

„Ujasnila jsem si, co chci dělat, jaké v tom mám šance a co pro to udělat, jestli to má vůbec cenu. Pomohla mi konzultace, protože jsem chtěla slyšet objektivní názor, nejen názor těch, co mě znají a představují si, co bych měla dělat,“ vyjádřila po konzultaci další návštěvnice Gaudeamu.

Poradenská zóna byla otevřena pro žáky po celou dobu festivalu. Po příchodu se zaregistrovali, zajímali se, jak probíhají konzultace a tuto možnost ocenili. JCMM, z. s. p. o. připravilo tři konzultační místa. Konzultace žáků s kariérovými poradci probíhaly nepřetržitě. V průběhu každého dne poradci obsloužili přes 70 zájemců o konzultace. Letos žáci mohli vyzkoušet i jednu novinku – možnost registrace na konzultaci on-line formou.

Gaudeamus nejen pro budoucí studenty

Na festival míří vedle studentů i pedagogové a výchovní poradci. V rámci Pedagogického centra pro ně byly připraveny přednášky, semináře a konzultace s odborníky z MŠMT, univerzit a dalších českých a zahraničních institucí. Metodička Dana Sklenářová představila za JCMM, z. s. p. o. aktivity pro pedagogy v rámci kariérového poradenství. Přítomní si odnesli tipy na zajímavé aktivity se žáky. Sami si vyzkoušeli například metodu aktivního naslouchání.

Zajímáte se o kariérové poradenství? Pracujete s žáky, studenty, hledáte inspiraci nebo odbornou pomoc? JCMM, z. s. p. o. se podílí na rozvoji kariérového poradenství na školách a zaměřuje se na podporu dalšího profesního vzdělávání.