Zvyšování profesní kompetence

 

 

 

 

 

 

Na školách v Jihomoravském kraji probíhají modelové programy projektu KaPoDaV: Zvyšování profesní kompetence pedagogických pracovníků realizujících kariérové poradenství. Tématem setkání, které vedli lektoři JCMM, z. s. p. o., zapojení do projektu kariérového poradenství v rámci jedné ze zapojených škol v Hodoníně, bylo uvědomění si silných stránek a kompetencí a podpora sebedůvěry. 

Pedagogové měli společně se svými žáky v rámci modelového programu možnost vidět ukázkovou hodinu. Seznámili se s programem sebepoznání a aktivitami vhodnými pro skupinové poradenství. Cílem je u žáků podpořit jejich budoucí uplatnění na trhu práce.


Kde můžeme v současné době hledat práci?

 

 

Zajímáte se o kariérové poradenství na školách? Sledujte sekci zaměřenou přímo na pedagogy.

#kapodav #jcmm #cvv #karieroveporadenstvi