Online výběrová řízení

Výběrová řízení realizovaná na dálku tu s námi ještě nějakou dobu budou. Zaměstnavatelé potřebují omezit kontakt "cizinců" s lidmi uvnitř organizací. Pokud si hledáte práci, je užitečné vědět, jak se na takto upravenou podobu výběrových řízení připravit a co očekávat. Uvádíme zde několik praktických doporučení, která vám pomohou při online pohovoru uspět.

 

 

 

Pokud vás po reakci na inzerát personalista pozve na online pohovor, bude to pravděpodobně znamenat, že při něm budete sedět doma před počítačem, který je ideálně vybaven mikrofonem a kamerou a komunikovat s člověkem na druhé straně. To je snadno představitelné, méně však už to, v čem je taková komunikace jiná než na "živo". Kamera počítače bude zabírat jen část Vaší postavy (určitě by měla zobrazit váš obličej), nejlépe pokud je umístěna ve výši vašich očí a při pohledu na obrazovku počítače se díváte přímo do kamery. Navozuje to tak dojem očního kontaktu podobného komunikaci tváří v tvář. Elektronický zvuk může trpět zkreslením, je proto vhodné použít ke komunikaci sluchátka, nejlépe s integrovaným mikrofonem. Budete nejen lépe slyšet vy, ale i protistrana. A dobré porozumění je nezbytný základ úspěchu.

Online setkání může probíhat na různých platformách: Hangouts Meet, Skype, WebEx, Zoom a další. Je také možné, že jedna z platforem bude zvolena personalistou jako primární a druhá jako záložní. V době, kdy mnoho lidí pracuje na dálku je zátěž internetové sítě a online služeb zvýšená, proto může dojít k přetížení konkrétní služby a nebude možné v daném okamžiku obnovit spojení. Pak přichází čas záložní služby a připojení přes ni. Je-li to možné, vyzkoušejte si danou platformu nejdřív nanečisto, většina má neplacenou variantu. Otestovat můžete nastavení videa a zvuku, postup pro připojování a hovor na kameru. 

Nastavení obrazovky monitoru

Pozici vašeho obličeje vůči kameře si snadno můžete vyzkoušet v některé z aplikací, v nichž se online setkání realizují. V nastavení aplikace (video nastavení) je nanečisto zobrazen záběr kamery. Užší záběr kamery však také znamená, že bude omezena vaše gestikulace, nižší kvalita obrazu, že vaše mimika nebude tak živá, hlas nebude tak zvučný. Doporučujeme mluvit tedy přímo ke kameře, zpomalit tempo své řeči, vyzkoušet si předem hovořit k obrazovce (například při nácviku krátkého představení). Nezapomeňte také zjistit, co všechno bude vidět v místnosti za vámi - uvidí personalista a váš budoucí nadřízený nepořádek v pokoji? Nebudou se za vašimi zády během pohovoru pohybovat další lidé nebo zvířata?

Při domlouvání pohovoru s personalistou (recruiterem) se nebojte říci si o možnost vyzkoušet předem technickou stránku spojení. Uvědomte si, že pro recruitera, který pohovor organizuje, to často znamená zajistit účast vašeho budoucího nadřízeného, možná i specialisty, který bude zjišťovat vaše tvrdé znalosti. Přirozeně tedy chce, aby jejich cenný čas byl co nejlépe využit a nedošlo k technickým problémům se spojením. Je tedy v zájmu všech zúčastněných, aby bylo spojení funkční a vyzkoušené. Zkouška nanečisto vám přinese také jistotu a sníží výdej energie při adaptaci na novou situaci.

Počítejte také s variantou, že technika v průběhu pohovoru selže a kvalita spojení bude špatná či se hovor přeruší úplně. Mějte pro tyto situace připraven "plán B". Nerozumíte-li tomu, co druhá strana řekla, reagujte např. způsobem "Promiňte, nerozuměl jsem posledním dvěma větám, spojení na chvíli vypadlo. Můžete je prosím zopakovat?". Přerušený hovor znamená, že se budete muset znovu připojit. Ujistěte se předem, že víte, jak postupovat a že nezačnete panikařit.

Komunikace v průběhu pohovoru

Oběma stranám při pohovoru pomůže, pokud budou průběžně informovány o tom, zda protistrana rozumí tomu, co je řečeno. Porozumění dávejte najevo např. pokyvováním hlavou nebo verbálně (aniž byste přerušili mluvčího). Tyto signály jsou při online komunikaci zvláště důležité, protože umožňují pravidelnou odezvu a udržují plynulý tok komunikace.

Zbavte se mylné představy, že online komunikace je nutně omezená, a proto ani zkoumání vašich kompetencí nebude tak důkladné. Realita může být zcela odlišná a prověřování na straně zaměstnavatele o to důkladnější. A nemusí zůstat jen u otázek - personalita pro vás může mít připraveny online úkoly, při jejichž plnění vás bude pozorovat hned několik očí. Důležité je tedy situaci nepodcenit a připravit se stejně, ne-li důkladněji jako v případě osobního pohovoru. Na druhou stranu může online pohovor také přinést zajímavý vhled do zákulisí – personalista např. využije chytrého telefonu k virtuální prohlídce pracovních prostor.

Postoupili jste!

Když je online výběrové řízení u konce, stále to ještě nemusí znamenat, že je zaměstnavatel připraven vám poskytnout pracovní nabídku. Je možná varianta, že jste postoupili do užšího kola, ale je potřeba ještě absolvovat setkání s vaším budoucím týmem a zjistit, jak si padnete do oka při osobním kontaktu. Výběrové řízení se proto může protáhnout, a je tedy užitečné doptat se již předem personalisty na jeho očekávaný průběh (počet kol a rozvržení online a osobních setkání). Zajímavostí může být např. společná online oslava přijetí pracovní nabídky a virtuální pivo nebo "drink" s týmem. Personalisté dokáží být opravdu vynalézaví.