Poradcova alchymie

Naše pomůcka má podpořit pedagogy v procesu individuálního kariérového poradenství. Skládá se z psací podložky s tématy pro poradenský rozhovor, metodických listů ke každému z témat a bloku pro záznamy z konzultace.

Zajímá vás téma kariérového poradenství. Využijte i další materiály, které byly vytvořeny v ámci projektu KaPoDaV.