Potřebuje škola koncepci a plán?

Potřebuje škola koncepci a plán?

Zamysleli jste se někdy nad tím, k čemu je dobrá koncepce školy? To je ten dokument, který ředitelé škol předkládají u výběrového řízení a na jehož základě potom uspějí (nebo neuspějí). Ale co se s ním potom děje dál? Snaží se ho ředitel předat pedagogům, nastínit jim svou vizi a motivovat k tomu, aby všichni šli stejným směrem? Aby táhli za jeden provaz? 

Pokud ano, je vše v pořádku. Nicméně není ojedinělé, že se v ředitelně při rozhovoru dozvídáme, že vedení se nedaří motivovat učitele, učitelé nerozumí vedení a koncepce je v tom celém asi tolik jako v rugbyovém mlýnu.

Není ani tak důležité, proč se to děje. Ty důvody jsou pokaždé trochu jiné, ale dají se v nich vidět opakující se vzorce. Důležitější pro nás bylo, jak jihomoravským školám z této situace pomoci a udělat z nich sebevědomé ústavy, kde všichni vědí, za jaký provaz (a jakým směrem) mají táhnout. Dospěli jsme k tomu, že je pro to potřeba udělat jediné: nabídnout ředitelům pomoc s novým vypracováním Koncepce školy a na ni navazujícího Strategického plánu rozvoje školy.

 

O co jde?

Co je to ten strategický plán? Na rozdíl od koncepce, která je veřejná, je plán rozvoje interním dokumentem školy, protože by měl obsahovat konkrétní kroky, jak by škola měla postupovat k dosažení svých cílů, tedy k naplnění koncepce. 

Díky uplatnění strategického plánu dosahuje vedení školy lepšího využití lidských, materiálních a finančních zdrojů, ale také času a informací. Plán také pomáhá lépe reagovat na výzvy budoucnosti v zájmu rozvoje a vzdělávání žáků, ale i rozvoje učitelů a školy jako celku. Funguje zkrátka jako kompas v zaměření činnosti, protože staví na vizi, misi, prioritách a hlavních cílech školy.

Jako každý dobrý plán vytváří i plán rozvoje potřebné zaměření na budoucnost, které nedovoluje pouhé utopení se v každodenních činnostech a starostech; vedení škol nutí přemýšlet o budoucnosti systematickým přístupem.

Jeho společné vytváření a zainteresování všech zúčastněných ve škole podporuje synergický efekt v další práci a přispívá k pozitivnímu klimatu i vytváření potřebné kultury školy.

Plánování umožňuje zlepšit komunikaci uvnitř školy, což předchází rizikům a konfliktům ve sboru i mezi vedením a dalšími pracovníky.

 

Jak vám s tím pomůžeme?

S tvorbou koncepcí i strategických plánů máme bohaté zkušenosti a dokážeme vám poradit, jak to celé uchopit. Kam škola směřuje – o tom má každý ředitel víceméně konkrétní představu. Ale jak jsme se přesvědčili, ne každý je schopen tuto představu verbalizovat, tedy přetavit do slov. A slova potom do strategického plánu, ve kterém má škola definované cíle i cesty k nim.

Na koncepci s vedením škol pracujeme formou koučovaného rozhovoru. Z něj potom vyplyne podoba koncepce. A od koncepce se odvíjí plán rozvoje. V průběhu vás vedeme, aby vše probíhalo hladce.

Přihlásit se můžete právě v těchto dnech. Tento program máme otevřený jen pro několik škol, takže doporučujeme neváhat! 

https://vzdelavanivsem.cz/vzdelavani