Žákovské portfolio

Žákovské portfolio jako jedno z kritérií pro přijetí na střední školu?

 

Zveme všechny pedagogy, kteří mají zájem se vzdělávat a profesně rozvíjet, ke společnému hledání odpovědí na uvedené otázky:

 

CO je portfolio?

PROČ může být užitečné vaší škole a vašim žákům?

JAK portfolio vytvářet a jak s ním ve škole pracovat?

 

My v JCMM chápeme portfolio jako užitečný a dynamický nástroj osobnostního a profesního rozvoje a živý dokument celoživotního učení.
 

Žákovské portfolio jako jedno z kritérií pro přijetí na střední školu? Jak vám to zní?

Uvažujete o smysluplném zařazení portfolia do koncepce (nejen kariérového poradenství) vaší školy?

Nebo chcete, aby se stalo součástí maturitní zkoušky na vaší škole?

V týmu JCMM nabízíme své zkušenosti, podporu a prostor pro vzdělávání i sdílení v rámci projektu iKAP II. Zapojte vaši školu do naší aktivity Žákovské portfolio, více informací a kontakty zde: https://vzdelavanivsem.cz/portfolia

 

Portfolio žáka jako součást přijímacího řízení ve Strategii 2030+ citujeme:

 „Jedním z prvků kariérového poradenství může být i vytvoření portfolia žáka základní a střední školy. Tato portfolia by mohla sloužit pro přijímací řízení do vyšších stupňů vzdělávání, ale zároveň také samotným žákům při jejich jednání se zaměstnavateli či investory. Portfolia by obsahovala veškeré aktivity, kterým se žák věnuje, ať již jsou z oblasti odborné, společenské, kulturní či sportovní (tj. zahrnují i neformální vzdělávání).“