Webinář: Speciální pedagogika v kostce

Anotace:
https://kurzy.rytmus.org/kurzy/webinar-specialni-pedagogika-v-kostce/

Popis kurzu:
Webinář: Speciální pedagogika v kostce V rámci akreditovaného webináře získají pedagogičtí pracovníci znalosti a zkušenosti, které mohou využít při začleňování dětí s různým typem postižení. Webinář tvoří 9 témat, kterými vás provedou dlouholetí odborníci z řad (speciálních) pedagogů. Nejde jen o suchou teorii. Pracovat budeme s konkrétními příklady, vašimi zkušenostmi z praxe či rozbory kazuistik. Budeme společně diskutovat, spolupracovat a posilovat se v jednotlivých oblastech. Forma Online na platformě Google Meet (není potřeba instalovat žádný software nebo se registrovat). Nedílnou součástí kurzu je elearning, kde budete mít k dispozici prezentace a další zdroje k jednotlivým tématům.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Zkušenosti účastníků Tento seminář bych nabídla všem, kteří pracují s dětmi. Budou mít možnost zjistit, nové informace, které jim pomohou v praxi. Určitě bych ho každému doporučila. Bylo to opravdu skvělé.

Webinář: Speciální pedagogika v kostce
5.10.2023 - 7.12.2023
online
Prezenční
Cena
4 500 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Speciální pedagogika

Autogenní trénink: zvládání stresu a prevence vyhoření
Autogenní trénink je evropskou, tradiční tréninkovou metodou založenou na relaxaci. Stejně jako ostatní relaxační metody vychází z poznatků o vzájemné souvislosti mezi třemi faktory: psychickou tenzí, funkčním stavem vegetativní nervové soustavy a…
Od 23.10.2023 (+1 další)
CETERAS s.r.o.
Český jazyk činnostně v 1.-5. ročníku
Didaktické kurzy Tvořivé školy vám přináší mnohaletou praxí prověřené, smysluplné a praktické soubory postupů. Umožní žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a…
Na dotaz
Tvořivá škola, z.s.
Přístupy ke vzdělávání a výchově dítěte s narušenou vztahovou…
Cílem kurzu je seznámit pedagogické pracovníky s teorií attachmentu, se základními projevy chování dětí s narušenou vztahovou vazbou a také se základními principy a přístupem ke vzdělávání a výchově těchto dětí. Seznámení se s teorií attachmentu v…
Na dotaz (+1 další)
CETERAS s.r.o.