Posilovna ženského sebevědomí

Pořadatel kurzu:
AVVEN PROGRESS s.r.o.

Anotace:
Jaký vliv má sebevědomí na náš život? Co očekáváme sami od sebe a jak můžeme s naším sebevědomím pracovat? Co pro nás znamená zdravé sebevědomí? A co nám brání v tom být sebevědomější? Se správným nastavením mysli můžeme změnit sebe i své životy...

Popis kurzu:
Zdravé sebevědomí pomáhá nastolit odvahu a vytrvalost. Odvaha neznamená strach, ale jít i do toho, z čeho máme strach. A právě nedostatek odvahy je jedním ze základních aspektů nízkého sebevědomí. Proto nestůjte v cestě sami sobě, ale naučte se BÝT ŠŤASTNÍ SAMI SE SEBOU! Jaký vztah máme sami k sobě ovlivňuje to, jaký vztah k nám mají ostatní lidé. Pokud chceme po ostatních, aby nás měli rádi a sami se k nim budeme chovat jako bručouni, budou nás mít tyto lidé rádi? Asi úplně ne... A co pak v našich hlavách nastává? * trpíme nedostatkem sebevědomí * máme tendence se kritizovat * máme tendence snižovat svoji sebehodnotu A o tohle stojíme? Určitě ne! A co tedy vlastně chceme? * přestat o sobě pochybovat * vrátit si do života radost a štěstí * nedovolit druhým, aby nás ovlivňovali

A CO SI Z PŘEDNÁŠKY ODNESEME? Naučíme se, jak si dodat sebejistotu. Na několika typických příkladech si vyzkoušíme, jak je snadné dovolit našemu sebevědomí vyrůst. Dozvíme se, proč není budování sebevědomí jednoduché a že přijmout dobrou radu je opravdu nad zlato. Je to málo? A co tedy víc? Pokud máš chuť pracovat na svém osobním růstu, cítíš, že máš v oblasti sebevědomí určitou rezervu, ráda by sis více stála za svým, více si důvěřovala a vážila sebe sama nebo jen chceš působit sebevědoměji? Tak právě s Tebou se rádi potkáme a  * změníme pohled na sebe samu * zvýšíme si vlastní hodnoty * naučíme se rozšiřovat svoji komfortní zónu * stanovíme pevné základy našeho JÁ * začneme si více věřit a mít se více rádi * zlepšíme si vztahy (partnerské, rodinné, přátelské, pracovní,...) * začneme žít naplno a prožívat tak hlubší pocity Je obtížné udělat v životě změnu, a proto pojďme společně pracovat na tom, abyste se zbavili svých starostí a strachů a začali žít takový život, jaký skutečně chcete! SEBEVĚDOMÍ OVLIVŇUJE CELÝ NÁŠ ŽIVOT.... TERMÍN: 12.8.2020 18:00 - 20:00
Posilovna ženského sebevědomí
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
350 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Osobní rozvoj a zájmové kurzy » Osobní rozvoj a asertivita

Dovednosti manažera pro dobře fungující tým
Jednodenní workshop poskytne manažerovi znalosti a podpoří jeho dovednosti ve vedení týmu. Tyto znalosti a dovednosti jsou nezbytné pro vedení dobře fungujícího týmu, který realizuje projekt, či jakoukoli jinou aktivitu v organizaci. Účastníci se…
8.12.2023
Akademické centrum studentských aktivit
Neverbální komunikace a její hlasité projevy
Prolínání verbální a neverbální komunikace: tělo, tvář, hlas a gesta jako ukazatel emocí. Řeč ramen a nohou. Cvičení Hakomi: somatická psychoterapie a mindfulness jako cesta k sebeovládání. Jak naše vnitřní orgány reagují na naše emoce a jak naše…
13.5.2024
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Efektivní týmová spolupráce v sociálních službách
Akreditovaný vzdělávací program motivuje účastníky vzdělávání k týmové spolupráci prostřednictvím případových studií a příkladů z praxe v sociálních službách. Vysvětluje pojmy pracovní skupina a pracovní tým a jaký je mezi nimi rozdíl. Orientuje se…
Na dotaz
Diecézní charita Brno