Koučovací přístup pro managery

Pořadatel kurzu:
JCMM, z. s. p. o.

Anotace:
Neuděláme z Vás kouče, ale ukážeme Vám možnosti, jak integrovat koučovací přístup do vlastního stylu vedení zaměstnanců. Koučovacím přístupem můžete zvýšit potenciál a výkon svého týmu. Kurz je vhodný pro managery, vedoucí pracovníky, koordinátory týmů a leadery, kteří chtějí čerpat i sdílet inspiraci z praxe a chtějí proniknout do principu koučovacího přístupu.

Popis kurzu:
Cíle kurzu:
účastníci se seznámí se základními principy a technikami koučovacího přístupu ve vedení zaměstnanců
představíme si koučovací otázky, díky kterým rozvinete své manažerské kompetence
naučíte se efektivně klást otázky, kterými podpoříte své zaměstnance v nastavení cílů práce
seznámíte se se způsoby vedení týmu



Obsah kurzu:
seznámení s koučinkem, kdy a jak jej lze využívat ve vedení zaměstnanců a týmu
základy koučovacího rozhovoru, principy DUO, model GROW
práce s cíli, seznámení s technikou SMART, kolo životní rovnováhy aj.
praktická ukázka, nácvik a sdílení

Nabyté znalosti a dovednosti:
Orientace v základech koučovacího přístupu, baterie konkrétních technik a koučovacích otázek, praktický nácvik, možnost reflexe vlastní praxe s koučkou a účastníky skupiny.

Koučovací přístup pro managery
5.6.2024
Brno - město
Prezenční
Cena
4 600 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Rozhodování v poradenském procesu
Cílem kurzu je seznámit účastníky s vybranými technikami a nástroji, které je možné nabídnout klientům v situacích rozhodování, a pomoci jim ujasnit si a naplánovat jejich další postup, či cíle. Vybrané nástroje a techniky vychází z koučovacího…
20.6.2024
CETERAS s.r.o.
Kreativní koučování dětí
Cílem čtyřdenního kurzu je seznámit účastníky s koučovacím a na řešením orientovaným přístupem v práci dětmi a rodiči. Účastníci si osvojí metodiku nehodnotící komunikace, seznámí se s principem učení se dovednostem jako základem koučování dětí a…
25.9.2024 - 15.11.2024
CETERAS s.r.o.
Lektor dalšího vzdělávání
Kurz je určen všem, kteří chtějí získat či rozvinout profesní kompetence nezbytné pro práci lektora v oblasti dalšího vzdělávání, ale také interního školitele pro soukromou sféru, či osoby, které poskytují poradenskou nebo vzdělávací činnost.…
Na dotaz
Střední škola stavebních řemesel Brno…