Efektivní komunikace I a II

Pořadatel kurzu:
Diecézní charita Brno

Anotace:
Kurz vychází z potřeb pracovníků působících v neziskovém sektoru resp. v sociálních službách. Účastníci se v úvodu seznámí se základními poznatky psychologie komunikace. Zabývat se budeme tématy: proces a schéma komunikace, obsah a pragmatika komunikace, funkce a nezbytnost zpětné vazby pro přesné dorozumění, rozlišování stylů komunikace a jejich užití, úrovně komunikace, symetrická a asymetrická komunikace. Prostor bude věnován i důležitým složkám neverbální a paraverbální komunikace, která hraje důležitou roli při utváření kontaktů a vztahů s klienty. Základní informace budou dále obohaceny o principy transakční analýzy a teorii rolí, což umožní účastníkům kompetentněji postupovat v situacích, kdy je třeba pracovat s celými skupinami klientů najednou. V této souvislosti dostanou frekventanti možnost nahlédnout i do tématu moci v sociálních službách, jejíž nositelem bývá často právě styl komunikace (partnerský versus paternalistický model péče). Součástí bude také porozumění principům a překážkám efektivní komunikace, ozřejmíme si pozitivní i negativní komunikační strategie (tzv. komunikační fauly), a provedeme praktický nácvik komunikačních dovedností ve dvojici i ve skupině (prezentace informací, argumentace a dosažení dohody).

Popis kurzu:
Osvojení základních poznatků z teorie komunikace

Rozšíření základních poznatků o principy transakční analýzy a teorii rolí v sociálních skupinách

Porozumění principům a překážkám efektivní komunikace, znalost pozitivních i negativních komunikačních strategií

Praktický nácvik komunikačních dovedností ve dvojici i ve skupině (sebeprezentace, vedení dialogu, argumentace, dosažení dohody)

Nácvik komunikačních dovedností navazující na základní dovednosti (poskytování zpětné vazby, zvládání konfliktních situací a agresivního jednání, osvojení principů asertivního jednání a komunikace)

Zvýšení kompetence při komunikaci s klienty sociálních služeb, nácvik metody aktivního naslouchání

Nabyté znalosti a dovednosti:
Jednotlivá témata: nácvik vedení interview s klientem , základní pravidla prezentace zjištěných informací a projevu na veřejnosti proces, schéma, funkce, úrovně a styly komunikace v sociální službě, symetrie v komunikaci, pravidla konverzace v sociální službě verbální, neverbální a paraverbální komunikace v sociální službě jak využít metody komunikace v sociální službách - principy transakční analýzy; stavy já komunikaci, komunikační strategie a komunikační hry komunikace ve skupině, sociální role; nácvik argumentace, schopnost dohodnout se a přistoupit na kompromis předpoklady a překážky efektivní komunikace v sociálních službách, pozitivní a negativní taktiky v komunikaci, „komunikační fauly“ zásady poskytování konstruktivní zpětné vazby, model „sendvič“ konflikty a jejich zvládání pozitivním způsobem, vyjednávání, princip zásady „výhra-výhra“, jednání s agresivním klientem principy asertivního jednání s klientem, asertivní práva a povinnosti, schopnost odmítat, přijetí pochvaly vedení rozhovoru s klientem v kontextu sociálních služeb, praktické tipy pro navázání kontaktu a udržení raportu, dovednost naslouchání metoda aktivního naslouchán

Efektivní komunikace I a II
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
2 350 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Osobní rozvoj a zájmové kurzy » Osobní rozvoj a asertivita

Time management - jak to všechno zvládnu?, Brno
Pro řadu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách je jejich práce posláním, které naplňuje nejen jejich pracovní, ale i soukromý čas. Jejich snaha „dělat ještě víc“ jim pak často narušuje jejich osobní život, způsobuje neustálý tlak…
16.5.2024
Centrum sociálního a zdravotnického…
Trigger pointy - spoušťové body bolesti, Brno
Kurz je zaměřen především na nácvik vyhledávání a odstranění tzv. trigger pointů, tedy spoušťových bodů bolesti.
20.4.2024
Centrum sociálního a zdravotnického…
Individuální mandalový diagnostický test - ONLINE
Jako jediné centrum v naší republice nabízíme mandalový diagnostický test. Nově také on-line! Zjistěte, jestli už jste ten rozchod opravdu zpracovali, jestli máte dobrý přístup ke své životní energii nebo kde pořád děláte chybu. Proč se vám některé…
Na dotaz
Centrum Mandala z. s.