Jak přesvědčivě mluvit o práci v sociálních službách a neziskovém sektoru

Pořadatel kurzu:
Diecézní charita Brno

Podkategorie:
Sociální péče » Ostatní

Anotace:
Kurz chce povzbudit a motivovat sociální pracovníky, koordinátory sociálních služeb a vůbec všechny z neziskového sektoru, aby mluvili o své práci, šířili její význam ve společnosti a poskytne jim praktické tipy a nástroje, jak to přesvědčivě dělat. Umění někoho přesvědčit vychází z toho, že dobře chápeme, co druhý chce slyšet, jaké odpovědi mu můžeme nabídnout a jak je formulovat, aby jim rozuměl. V kurzu se těmto tématům budeme věnovat v kontextu prezentaces příklady ze sociálních služeb a neziskového sektoru. Podíváme se na to, jak si stanovit konkrétní cíl, jak přemýšlet o cílové skupině i na to, jak nabídnout dobrý a srozumitelný obsah.

Popis kurzu:
Jednotlivá témata: Jak pracovat při stanovení cíle, k čemu nám pomůže a jak ho zkonkretizovat. Jak přemýšlet o svém publiku, na co se zaměřit, jak ho můžeme rozdělit, co funguje na jednotlivé cílové skupiny. Brainstorming a třídění informací, vzorce pro uspořádání prezentace. Pomůcky pro efektivní prezentaci. Vliv osobního image a jak s ním pracovat, verbální a neverbální projev. Projevy stresu, techniky pro jeho zvládání.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Součástí kurzu budou i tipy a nástroje a pomůcky, které vám pomůžou tohle všechno přesvědčivě odprezentovat.

Jak přesvědčivě mluvit o práci v sociálních službách a neziskovém sektoru
Na dotaz
Brno
Prezenční
objednat Cena
2 000 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Ostatní

Dluhové poradenství v sociálních službách
Setkání se zadluženým klientem s sebou nese zvýšenou potřebu znalostí z finanční oblasti. Kurz je prakticky zaměřený, poskytuje informace z běžné praxe a příklady prezentuje na kazuistikách klientů.
Na dotaz
Sovia
Opatrovnictví - majetek a dluhy
Seminář je určen pro opatrovníky osob omezených ve svéprávnosti, zaměstnance obcí vykonávajících úkoly veřejného opatrovníka a jejich nadřízeným pracovníkům (včetně starostů), jakož i dalším osobám, jež se věnují problematice veřejného opatrovnictví…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
Trénování paměti
Kurz účastníkům nabízí možnoti práce, praktické rady a typy jak pracovat se všemi skupinami seniorů, kteří mají poruchu paměti. Využití metody příjemného “šoku”, když senioři zjistí, že si toho ještě dost pamatují a zvýší si tak svoje sebevědomí a…
21.3.2024
Diecézní charita Brno