Jak přesvědčivě mluvit o práci v sociálních službách a neziskovém sektoru

Pořadatel kurzu:
Diecézní charita Brno

Podkategorie:
Sociální péče » Ostatní

Anotace:
Kurz chce povzbudit a motivovat sociální pracovníky, koordinátory sociálních služeb a vůbec všechny z neziskového sektoru, aby mluvili o své práci, šířili její význam ve společnosti a poskytne jim praktické tipy a nástroje, jak to přesvědčivě dělat. Umění někoho přesvědčit vychází z toho, že dobře chápeme, co druhý chce slyšet, jaké odpovědi mu můžeme nabídnout a jak je formulovat, aby jim rozuměl. V kurzu se těmto tématům budeme věnovat v kontextu prezentaces příklady ze sociálních služeb a neziskového sektoru. Podíváme se na to, jak si stanovit konkrétní cíl, jak přemýšlet o cílové skupině i na to, jak nabídnout dobrý a srozumitelný obsah.

Popis kurzu:
Jednotlivá témata:
Jak pracovat při stanovení cíle, k čemu nám pomůže a jak ho zkonkretizovat.
Jak přemýšlet o svém publiku, na co se zaměřit, jak ho můžeme rozdělit, co funguje na jednotlivé cílové skupiny.
Brainstorming a třídění informací, vzorce pro uspořádání prezentace. Pomůcky pro efektivní prezentaci.
Vliv osobního image a jak s ním pracovat, verbální a neverbální projev.
Projevy stresu, techniky pro jeho zvládání.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Součástí kurzu budou i tipy a nástroje a pomůcky, které vám pomůžou tohle všechno přesvědčivě odprezentovat.

Jak přesvědčivě mluvit o práci v sociálních službách a neziskovém sektoru
Na dotaz
Brno
Prezenční
objednat Cena
2 000 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Ostatní

Osobní pohoda - jak si zlepšit náladu a být duševně fit
Kurz se zaměřuje na oblast psychohygieny všedního dne s cílem více prozkoumat a pochopit svou vlastní osobnost a naučit se ji respektovat, nikoliv popírat.
Na dotaz (+1 další)
Diecézní charita Brno
Základy práce s traumatem u dětí
Kurz je určen pro pomáhající profesionály, kteří se v rámci své práce mohou setkat s dětským klientem, který zažil či zažívá potenciálně traumatizující situaci. Účastníci se v rámci kurzu seznámí se základními vybranými spouštěči traumatu obecně,…
4.12.2024 - 5.12.2024
CETERAS s.r.o.
Rukodělné techniky - jejich využití v sociálních službách -…
Tento kurz se věnuje výrobě adventních věnců Veškerý pracovní materiál v ceně kurzu! Odnesete si vlastnoručně vyrobené adventní věnce, svícny a další vánoční dekorace!
Na dotaz
Diecézní charita Brno