Sociální péče - Ostatní

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
Sociální péče - Ostatní

Pokud zvolíte doplnění kvalifikace nebo rekvalifikační kurz v dalších oblastech sociální péče, získáte detailní informace z managementu služeb a základní orientaci v aktuálním sociálním systému. Naučíte se pracovat s emocemi, různými formami terapií a problematickými aspekty sociální práce, jako je syndrom vyhoření nebo zvládání denní rutiny lidí s různým typem postižení. Absolventi rekvalifikačních kurzů mohou působit jako sociální pracovníci, ošetřovatelé nebo terénní pracovníci a poradci.

Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících…
19.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Přístup k lidem s mentálním postižením vedoucí k rozvoji jejich…
Kurz je určen pracovníkům sociálních služeb všech forem s cílem seznámit je se základy přístupu k lidem s mentálním postižením tak, aby získali kompetence nezbytné k zavedení nových metod do každodenní podpory klienta.
19.5.2022
Diecézní charita Brno
Slovní sebeobrana
19.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Žena a pomáhající profese
19.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
23.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Praktická asertivita v sociálních službách
23.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do problematiky nevhodného zacházení a jednání se seniory a…
23.5.2022 - 24.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
24.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
25.5.2022 - 26.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Manipulace a jak s ní pracovat
25.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy specifického přístupu k lidem s mentálním postižením v…
25.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do…
26.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Podpora klíčových pracovníků při individuální práci s klienty
26.5.2022
Zřetel, s.r.o.
1 2 3 ... 5 6 7