Slovní sebeobrana v pomáhajících profesích

Pořadatel kurzu:
Diecézní charita Brno

Anotace:
Dostáváte se při práci občas do nepříjemných konfliktních situací? Chcete se naučit tyto situace profesionálně zvládnout? Na akreditovaném kurzu se dozvíte, jak jednat, když přijde slovní útok. Pochopíte, jaká je v útoku vaše role i odpovědnost. Zjistíte, jakým způsobem se vyjadřujete, jaká sdělení volíte nebo čemu se máte vyhnout. Všechny informace budou uvedeny na příkladech z praxe sociální služeb a sociální práce. Lektorka: Mgr. Helena Macková Jak dlouhý je kurz: 8 vyučovacích hodin

Popis kurzu:
Jednotlivá témata:

vymezení vlastní role a pozice
znaky problematických situací
zvládání komunikačních situací
prvky manipulace a obrané techniky
praktický nácvik

Nabyté znalosti a dovednosti:
Co se na kurzu naučíte: jaké jsou zásady slovní sebeobrany vše si vyzkoušíte v modelových situacích získáte praktické nástroje pro lepší zvládání nepříjemných situací spojených se slovním útokem seznámíte se s novými komunikačními technikami

Slovní sebeobrana v pomáhajících profesích
24.9.2024
Brno
Prezenční
objednat Cena
1 800 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Zvládání agrese – možnosti a limity práce s různými druhy agrese
Účastníci kurzu si osvojí základní dovednosti zvládání agrese u klienta pomocí teoretických znalostí, praktických technik a intervencí, posílí vlastní kompetence a získají důvěru ve vlastní možnosti při řešení konfliktních situací spojených s agresí…
Na dotaz
Společnost Podané ruce o.p.s.
Jak na vztek aneb "uklidni se" nefunguje
Kurz si klade za cíl seznámit jeho frekventanty s problematikou vzteku a agresivního chování tak, aby po jeho absolvování nejen uměli rozpoznat a adekvátně reagovat na agresivní chování klientů, ale aby si také byli vědomi projevů vlastního vzteku a…
Na dotaz
Diecézní charita Brno
Umění zpětné vazby v komunikaci
Chcete zlepšit svoji schopnost komunikace? Zajímá vás, jak využívat zpětnou vazbu? Jak sdělit citlivou informaci a jak to „ustát“ v roli příjemce? Jak (se) neurazit? Jak pracovat s emocemi? Kurz je určen všem zájemcům, kteří potřebují zlepšit a…
Na dotaz
Sovia