Pracovník v sociálních službách

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
Pracovník v sociálních službách

Pokud zvolíte doplnění kvalifikace nebo rekvalifikační kurz pro práci s klientem, získáte znalosti jak na přímou obslužnou péči o osoby, tedy pomoc s běžnými denními činnostmi. Dále se také naučíte základní výchovné nepedagogické činnosti, například rozvíjení společenských zájmů klientů v jejich domovech. A jiné činnosti, které budete provádět pod dohledem sociálního pracovníka.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
21.1.2022 - 4.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
26.1.2022 - 27.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
26.1.2022 - 27.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Komunikace s klientem se specifickým chováním
26.1.2022 - 27.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu
26.1.2022 - 27.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Slovní sebeobrana
27.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Teorie a metody sociální práce
27.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Metodické předpisy v praxi organizace a pracovní náplň pozice…
31.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
31.1.2022 - 1.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy krizové intervence
31.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Sebemotivace, motivace, prokrastinace - jak překonat brzdy a…
1.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do práce s klienty v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
1.2.2022 - 2.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
1.2.2022
Zřetel, s.r.o.
1 2 3 ... 20 21 22