Psychiatrické minimum ONLINE

Pořadatel kurzu:
Diecézní charita Brno

Anotace:
Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří se ve své praxi setkávají s lidmi s duševním onemocněním a potřebují se více dozvědět a zorientovat se v základních pojmech z oblasti psychiatrie, psychopatologie, duševních onemocnění a jejich léčby.

Popis kurzu:
Účastníci se seznámí s pohledem na duševní zdraví a duševní nemoc. Dozvědí se o příčinách a projevech duševních nemocí a jaké komplikace to může mít v běžném životě jedince. Součástí kurzu je i diskutování případových studií a praxe účastníků s lektorem.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Jednotlivá témata: Profesní role v psychiatrii (E163 psycholog, psychoterapeut, sestra, sociální pracovník, arteterapeut, ergoterapeut) Duševní zdraví, duševní nemoc, normalita, stigmatizace Základy pro porozumění duševně nemocným. Příčiny duševního onemocnění. - Biologické, sociální a psychologické determinanty (koncept zranitelnosti, úzkost, ego obranné mechanizmy) Základní symptomy a syndromy (poruchy osobnosti, poruchy paměti, poruchy myšlení, poruchy vědomí, poruchy vnímání, poruchy vůle, poruchy afektivní) Klasifikace duševních nemocí. MKN 10. Organické duševní nemoci. Demence. Onemocnění schizofrenního okruhu - Schizofrenie, schizoafektvní porucha, schizotipní porucha - příčiny, progńóza, léčba, přístup Afektivní poruchy - Neurotické poruchy (úzkostné poruchy, fobie, obsedantně kompulzivní porucha) - Poruchy osobnosti Biologická léčba (psychofarmakologie, nežádoucí účinky léků, elektrokompulzivní terapie) - Psychoterapie a duševní hygiena (obecná psychoterapie, relaxace, terapeutické směry) - Socioterapie (psychosociální rehabilitace, sociální služby, systém služeb, casemanagement ) Vztah jako součást práce s duševně nemocnými Právní aspekty v psychiatrii (práva duševně nemocných, nedobrovolná hospitalizace, omezení způsobilosti k právním úkonům) Lektor: Bc. Michal Šalplachta, DiS. Číslo akreditace: A2019/1365-SP/PC/PP/VP

Psychiatrické minimum ONLINE
Na dotaz
Brno
Prezenční
objednat Cena
Na dotaz
Psychiatrické minimum ONLINE
Na dotaz
Brno
Prezenční
objednat Cena
Na dotaz
Psychiatrické minimum ONLINE
Na dotaz
Brno
Prezenční
objednat Cena
Na dotaz
Psychiatrické minimum ONLINE
Na dotaz
Brno
Prezenční
objednat Cena
Na dotaz
Psychiatrické minimum ONLINE
Na dotaz
Brno
Prezenční
objednat Cena
Na dotaz

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Práce s uživateli alkoholu v poradenských a sociálních službách
Kurz se zaměřuje na práci s uživateli alkoholu či závislými osobami v poradenských a sociálních službách, a to včetně těch, které se neprofilují jako adiktologické.
Na dotaz (+2 další)
Diecézní charita Brno
Zuřivec - domácí násilí očima dítěte
Tento kurz prostřednictvím norského animovaného filmu Zuřivec umožňuje díky realisticky ztvárněné atmosféře panující v rodinném systému zasaženém domácím násilím lépe tomuto fenoménu porozumět a dát odborníkům prostor zaujmout k násilí a následné…
Na dotaz
Persefona, z. s.
Základní relaxační techniky
Relaxace znamená tělesné a psychické uvolnění. Prostřednictvím relaxačních technik uvolňujeme svalové napětí a současně dochází také k uvolnění psychického napětí. Oba typy napětí spolu úzce souvisí. Dovednost uvolnit se, relaxovat, je předpokladem…
12.9.2024
CETERAS s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Rozvoj kompetencí pečovatele

Umění zpětné vazby v komunikaci
Chcete zlepšit svoji schopnost komunikace? Zajímá vás, jak využívat zpětnou vazbu? Jak sdělit citlivou informaci a jak to „ustát“ v roli příjemce? Jak (se) neurazit? Jak pracovat s emocemi? Kurz je určen všem zájemcům, kteří potřebují zlepšit a…
Na dotaz
Sovia
Základy krizové intervence 2
Kurz navazuje na kurz Základy krizové intervence 1 a jeho cílem je poskytnout účastníkům další rozšiřující informace o práci se specifickými projevy klienta v krizi a rozšiřuje již získané základní informace. Poskytuje také více prostoru pro…
Od 22.10.2024 (+1 další)
CETERAS s.r.o.
Možnosti a přínos logoterapie pro pracovníky v pomáhajících…
Logoterapie je stále, v českých podmínkách, rodící se disciplína, která se stává teoretickým základem metod pracující s obnovou smyslu života. Osou logoterapie je nacházení smyslu v různých životních aspektech. Uplatnění této metody graduje v…
Na dotaz
Diecézní charita Brno