Při poskytování služeb a analýze návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Výběrové řízení, přijímací pohovor

Jestliže zaměstnavatele či personalistu zaujal náš životopis či motivační dopis, pozve si nás na přijímací pohovor či k výběrovému řízení. Je to další krok pro vstup na trh práce. Někdy probíhá první kolo takového pohovoru přes telefon či po Skypu. Pokud projdeme, jsme pozváni na osobní pohovor. Není možné jít na takovou schůzku bez přípravy – jdeme vytvářet svoji (profesní) vizitku.

 

 

 

Tipy před pohovorem:

 • zjistit si co nejvíce informací o zaměstnavateli a nabízené pozici
 • připravit si otázky na budoucího zaměstnavatele
 • sepsat, co všechno můžete zaměstnavateli nabídnout
 • zamyslet se, jak odpovídáme požadavkům dané pracovní pozice
 • připravit se na otázky ohledně posledního zaměstnání (náplň, zodpovědnost)
 • vyzkoušet si odpovědi na časté otázky u pohovoru

 

Časté otázky při pohovoru se týkají firmy a pozice, na kterou se hlásíme, našich silných a slabých stránek a naší motivace. Dotazy budou vycházet ze životopisu a motivačního dopisu, který jsme do firmy poslali.

Otázky u pohovoru se mohou týkat i našich konkrétních zkušeností a jejich důkazů:

 • Co považujete za svůj největší (pracovní) úspěch? Jak se Vám jej podařilo dosáhnout?
 • Můžete uvést příklad práce, kterou raději přenecháte jiným, a práce, kterou raději uděláte sami?
 • Povězte mi, kdy jste musel/a řešit konflikt (v zaměstnání)? O jaký konflikt šlo, jak jste situaci řešil/a?
 • Co vám nejvíce vyhovovalo na minulé práci? Proč? … Verze pro žáky bez pracovní zkušenosti (za pracovní zkušenost považujeme i zapojení do projektu, brigádu, dobrovolnictví).
 • Co nesmí ve Vaší budoucí práci na budoucím pracovišti chybět?
 • Popište příklad, kdy jste musel/a řešit dva stejně důležité úkoly najednou. O co šlo? Jaký byl váš postup?

 

Tipy při pohovoru:

 • přijít včas a vhodně oblečen
 • odpovídat pravdivě a stručně
 • nebát se pochválit, uvést, co se v práci podařilo.
 • uvádět konkrétní příklady z praxe, na těch dokázat své zkušenosti a kvality
 • přiznat, pokud neznám odpověď
 • ukázat svou motivaci pracovat právě v této firmě
 • mluvit za sebe – jakou roli jsem hrál/a v týmu, jak jsem přispěl/a k úspěchu firmy
 • nepomlouvat svého bývalého šéfa – ukazuji, že nejsem k firmě loajální
 • vzít s sebou své portfolio, příp. prezentaci (někdy se požaduje)

 

A taky nezapomeňme, že pohovor vede zaměstnavatel a určuje, jak bude probíhat a co jej zajímá.

 

Velké firmy využívají pro výběr svých zaměstnanců Assessment centrum

Assessment centrum (z angl. „to assess“ – „měřit“) je specifická forma výběrového řízení na různé pozice. Jedná se většinou o celodenní komplexní diagnostický program, který zahrnuje kromě klasických ústních pohovorů známých z většiny firem také různé modelové situace, ukázky práce v týmu a čím dál častěji i psychodiagnostické testy. Všechna tato cvičení si kladou za cíl zmapovat uchazečovu schopnost zvládnout různé aspekty dané pozice, jako je například týmová práce, komunikační schopnosti či schopnost efektivně nakládat s časem (time management) a delegovat úkoly.

Další zajímavé tipy:

Prezentace při výběrovém řízení

Zaměstnavatelé často předem zjišťují informace o nás i na sociálních sítích

 

Tipy pro práci se žáky:

Nácvik sebeprezentace – představ se v 1 minutě.

Žák dostane zpětnou vazbu od učitele či spolužáků.

Výběrové řízení jinak – žáci se hlásí na pozici Agenta 007 nebo ředitele cirkusu nebo youtubera atp.

Nácvik přijímacího pohovoru na reálné funkce ve škole – např. členové redakce školního časopisu, ambasador při univerzitě atd.

Zdroj:

KOŠŤÁLOVÁ, Helena. Navigace světem práce: jak najít tu pravou? Praha: Evropská kontaktní skupina, 2014. ISBN 978-80-904452-6-0. Wikipedia