Výběrové řízení, přijímací pohovor

Jestliže zaměstnavatele či personalistu zaujal náš životopis či motivační dopis, pozve si nás na přijímací pohovor či k výběrovému řízení. Je to další krok pro vstup na trh práce. Někdy probíhá první kolo takového pohovoru přes telefon či po Skypu. Pokud projdeme, jsme pozváni na osobní pohovor. Není možné jít na takovou schůzku bez přípravy – jdeme vytvářet svoji (profesní) vizitku.

 

 

 

Tipy před pohovorem:

 

Časté otázky při pohovoru se týkají firmy a pozice, na kterou se hlásíme, našich silných a slabých stránek a naší motivace. Dotazy budou vycházet ze životopisu a motivačního dopisu, který jsme do firmy poslali.

Otázky u pohovoru se mohou týkat i našich konkrétních zkušeností a jejich důkazů:

 

Tipy při pohovoru:

 

A taky nezapomeňme, že pohovor vede zaměstnavatel a určuje, jak bude probíhat a co jej zajímá.

 

Velké firmy využívají pro výběr svých zaměstnanců Assessment centrum

Assessment centrum (z angl. „to assess“ – „měřit“) je specifická forma výběrového řízení na různé pozice. Jedná se většinou o celodenní komplexní diagnostický program, který zahrnuje kromě klasických ústních pohovorů známých z většiny firem také různé modelové situace, ukázky práce v týmu a čím dál častěji i psychodiagnostické testy. Všechna tato cvičení si kladou za cíl zmapovat uchazečovu schopnost zvládnout různé aspekty dané pozice, jako je například týmová práce, komunikační schopnosti či schopnost efektivně nakládat s časem (time management) a delegovat úkoly.

Další zajímavé tipy:

Prezentace při výběrovém řízení

Zaměstnavatelé často předem zjišťují informace o nás i na sociálních sítích

 

Tipy pro práci se žáky:

Nácvik sebeprezentace – představ se v 1 minutě.

Žák dostane zpětnou vazbu od učitele či spolužáků.

Výběrové řízení jinak – žáci se hlásí na pozici Agenta 007 nebo ředitele cirkusu nebo youtubera atp.

Nácvik přijímacího pohovoru na reálné funkce ve škole – např. členové redakce školního časopisu, ambasador při univerzitě atd.

Zdroj:

KOŠŤÁLOVÁ, Helena. Navigace světem práce: jak najít tu pravou? Praha: Evropská kontaktní skupina, 2014. ISBN 978-80-904452-6-0. Wikipedia