Čeština

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
Čeština

Pokud zvolíte doplnění kvalifikace nebo kurz českého jazyka, zaměřené hlavně na cizince, získáte možnost porozumět základním výrazům a každodenním frázím, procvičíte si komunikaci, ale také porozumět gramatice a umět pracovat s texty.