Japonština

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
Japonština

Pokud zvolíte doplnění kvalifikace nebo kurz exotického cizího jazyka jako je japonština, nahlédnete zároveň do tajů japonské kultury, která je s tamní řečí spojena. V rámci měsíčních, pololetních či celoročních kurzů se mohou různé úrovně zájemců od začátečníků až po pokročilé zdokonalovat v japonštině a připravit se na získání osvědčení a certifikátů. Japonština patří mezi nejobtížnější jazyky na světě. Odměnou za trpělivost vám však může být nejen poznání vzdáleného světa Země vycházejícího slunce nebo oblíbených japonských anime, ale i konkurenční výhoda znalosti jednoho z nejtěžších živých jazyků.