Složitá obsluha hostů

Anotace:
Zkouška k profesní kvalifikaci: Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H)

Popis kurzu:
Zkouška k profesní kvalifikaci: Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H)

Nabyté znalosti a dovednosti:
- Vyúčtování tržeb - Uvedení hostů, poskytnutí pomoci při výběru z jídelního lístku - Vyřizování objednávek hostů - Sestavení jídelního lístku a sledu pokrmů - Inkasování plateb od hostů - Příprava a podávání nápojů - Ošetřování a skladování nápojů - Nakládání s inventářem - Skladování potravinářských surovin - Rozlišení základních způsobů obsluhy a akcí - Příprava a výzdoba tabulí a prostor - Podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou - Obsluha zařízení v odbytovém středisku - Obsluha výčepních zařízení - Podávání pokrmů a nápojů složitou obsluhou - Výroba míchaných nápojů - Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO - Organizování práce v provozu a při gastronomických akcích - Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů

Složitá obsluha hostů
Na dotaz
Moravský Krumlov
Prezenční
Cena
Na dotaz

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Gastronomie a potravinářství » Kuchař

Příprava minutek
Obsah kurzu: Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů Přejímka potravinářských surovin Sestavení jídelního lístku a sledu pokrmů Nakládání s inventářem Organizování práce v provozu
Na dotaz
Střední škola dopravy, obchodu a služeb…
Přírava teplých pokrmů
Obsah kurzu: Bezpečnost práce, hygiena a nakládání s inventářem Gastronomická pravidla Skladové hospodářství Příprava výrobků běžné teplé kuchyně Příprava moučníků a teplých nápojů
Na dotaz
Střední škola dopravy, obchodu a služeb…
Příprava teplých pokrmů - víkendový kurz
Cílem rekvalifikačního vzdělávacího programu je připravit absolventa na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Příprava teplých pokrmů (65-001-H), dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této…
22.4.2022 - 27.6.2022
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková…