Složitá obsluha hostů

Anotace:
Zkouška k profesní kvalifikaci: Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H)

Popis kurzu:
Zkouška k profesní kvalifikaci: Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H)

Nabyté znalosti a dovednosti:
- Vyúčtování tržeb - Uvedení hostů, poskytnutí pomoci při výběru z jídelního lístku - Vyřizování objednávek hostů - Sestavení jídelního lístku a sledu pokrmů - Inkasování plateb od hostů - Příprava a podávání nápojů - Ošetřování a skladování nápojů - Nakládání s inventářem - Skladování potravinářských surovin - Rozlišení základních způsobů obsluhy a akcí - Příprava a výzdoba tabulí a prostor - Podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou - Obsluha zařízení v odbytovém středisku - Obsluha výčepních zařízení - Podávání pokrmů a nápojů složitou obsluhou - Výroba míchaných nápojů - Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO - Organizování práce v provozu a při gastronomických akcích - Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů

Složitá obsluha hostů
Na dotaz
Moravský Krumlov
Prezenční
Cena
Na dotaz

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Gastronomie a potravinářství » Kuchař

Příprava pokrmů studené kuchyně
Vzdělávací program je rozčleněn do 4 povinných modulů. Výuka je rozčleněna do 26 hodin teoretické výuky, 52 hodin praktické výuky a 2 hodiny jsou věnovány samostudiu. V modulu KSK 1 - Bezpečnost a organizace práce v gastronomických provozech a…
Na dotaz
Střední škola dopravy, obchodu a služeb…
Profesní kvalifikace 65-004-H Příprava minutek
Bližší informace o zkoušce: http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?s=31&id=422
Na dotaz
Integrovaná střední škola Hodonín,…
Kurz: Výpomoc při přípravě pokrmů
Kurz je určen pro pracovníky v gastronomii, kteří si potřebují doplnit kvalifikaci pro povolání Pomocný pracovník v pohostinství. Probíhá prezenční formou v rozsahu 80 hodin (z toho 16 hodin teorie a 64 hodin praxe). Ty jsou rozděleny do 8 výukových…
Na dotaz
Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova,…