Kuchař

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
Kuchař

Pokud zvolíte doplnění kvalifikace nebo rekvalifikační kurz pro kuchaře, naučíte se připravovat pokrmy studené i teplé kuchyně i racionální výživy, osvojíte si přípravu českých i mezinárodních receptů. Získáte potřebnou orientaci v sortimentu potravin a nápojů a využívání jednotlivých surovin při přípravě pokrmů. Absolventi rekvalifikačního kurzu kuchař se seznámí také s dodržováním hygieny v gastronomickém provozu, naučí se pokrmy uchovávat podle předpisů. Součástí většiny kurzů jsou i základní techniky odbytu a obsluhy hostů, nebo sestavování jídelních lístků včetně cenových kalkulací. Absolventi se uplatní při výkonu povolání kuchaře nejčastěji v pozici zaměstnance stravovacích provozů. Na základě rekvalifikačního osvědčení je možné i vlastní podnikání.

Kurz: Výpomoc při přípravě pokrmů
Kurz je určen pro pracovníky v gastronomii, kteří si potřebují doplnit kvalifikaci pro povolání Pomocný pracovník v pohostinství. Probíhá prezenční formou v rozsahu 80 hodin (z toho 16 hodin teorie a 64 hodin praxe). Ty jsou rozděleny do 8 výukových…
Na dotaz
Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova,…
Profesní kvalifikace 65-004-H Příprava minutek
Bližší informace o zkoušce: http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?s=31&id=422
Na dotaz
Integrovaná střední škola Hodonín,…
Příprava minutek
Obsah kurzu: Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů Přejímka potravinářských surovin Sestavení jídelního lístku a sledu pokrmů Nakládání s inventářem Organizování práce v provozu
Na dotaz
Střední škola dopravy, obchodu a služeb…
Příprava pokrmů studené kuchyně
Vzdělávací program je rozčleněn do 4 povinných modulů. Výuka je rozčleněna do 26 hodin teoretické výuky, 52 hodin praktické výuky a 2 hodiny jsou věnovány samostudiu. V modulu KSK 1 - Bezpečnost a organizace práce v gastronomických provozech a…
Na dotaz
Střední škola dopravy, obchodu a služeb…
Přírava teplých pokrmů
Obsah kurzu: Bezpečnost práce, hygiena a nakládání s inventářem Gastronomická pravidla Skladové hospodářství Příprava výrobků běžné teplé kuchyně Příprava moučníků a teplých nápojů
Na dotaz
Střední škola dopravy, obchodu a služeb…
Složitá obsluha hostů
Zkouška k profesní kvalifikaci: Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H)
Na dotaz
Střední škola dopravy, obchodu a služeb…