Příprava pokrmů studené kuchyně

Popis kurzu:
Vzdělávací program je rozčleněn do 4 povinných modulů. Výuka je rozčleněna do 26 hodin teoretické výuky, 52 hodin praktické výuky a 2 hodiny jsou věnovány samostudiu.

V modulu KSK 1 - Bezpečnost a organizace práce v gastronomických provozech a nakládání s inventářem získají znalosti z oblasti hygienických předpisů, bezpečnosti práce při běžných činnostech, prováděných v gastronomických provozech. Modul je teoreticky zaměřen, praktické dovednosti budou prověřovány při praktických činnostech.

V modulu KSK 2 – Přejímka a skladování potravinářských surovin se uchazeči seznámí s pravidly a předpisy pro přejímku, skladování potravin a evidenci potravin ve skladu a současně získají dovednosti nezbytné pro přejímání zboží podle faktur, druhu skladů dle požadavků HACCP a vedení předepsané evidence k těmto předpisům. Nedílnou součástí modulu je seznámení s postupem výpočtu množství surovin na počet porcí dle platných norem.

V modulu KSK 3 – Organizování práce v gastronomickém provozu, příprava a zpracování surovin se uchazeči seznámí s postupem vhodného výběru technologického zařízení, technologických postupů pro přípravu a zpracování surovin a nezbytné znalosti z oblasti ekologického nakládání s potravinářskými odpady. Dále se seznámí se zásadami účelné organizace práce v gastronomickém provozu.

V modulu KSK 4 – Příprava a dokončení produktů běžné studené kuchyně získají uchazeči především dovednosti, ale i znalosti, potřebné k vlastní přípravě základních výrobků studené kuchyně. Naučí se zvolit vhodnou technologickou úpravu pro vlastní přípravu, vybrat potřebné technologické zařízení a esteticky dokončit připravené pokrmy před expedicí

Nabyté znalosti a dovednosti:
Cílem vzdělávacího programu je příprava na zkoušku z profesní kvalifikace 65-002-H Příprava pokrmů studené kuchyně

Příprava pokrmů studené kuchyně
Na dotaz
Moravský Krumlov
Prezenční
Cena
Na dotaz

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Gastronomie a potravinářství » Kuchař

Profesní kvalifikace 65-004-H Příprava minutek
Bližší informace o zkoušce: http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?s=31&id=422
Na dotaz
Integrovaná střední škola Hodonín,…
Kurz: Výpomoc při přípravě pokrmů
Kurz je určen pro pracovníky v gastronomii, kteří si potřebují doplnit kvalifikaci pro povolání Pomocný pracovník v pohostinství. Probíhá prezenční formou v rozsahu 80 hodin (z toho 16 hodin teorie a 64 hodin praxe). Ty jsou rozděleny do 8 výukových…
Na dotaz
Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova,…
Přírava teplých pokrmů
Obsah kurzu: Bezpečnost práce, hygiena a nakládání s inventářem Gastronomická pravidla Skladové hospodářství Příprava výrobků běžné teplé kuchyně Příprava moučníků a teplých nápojů
Na dotaz
Střední škola dopravy, obchodu a služeb…

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Gastronomie a potravinářství » Kurzy vaření

Kurz studené kuchyně
Děláte rodinné oslavy? Chystáte rádi pohoštění pro přátele? Chcete se zdokonalit v přípravě studené kuchyně? Přijdte k nám!
Na dotaz
Integrovaná střední škola Hodonín,…
Příprava minutek
Obsah kurzu: Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů Přejímka potravinářských surovin Sestavení jídelního lístku a sledu pokrmů Nakládání s inventářem Organizování práce v provozu
Na dotaz
Střední škola dopravy, obchodu a služeb…