Metody práce s dětmi s poruchou attachmentu

Pořadatel kurzu:
CETERAS s.r.o.

Anotace:
Kurz je postaven na nejnovějších poznatcích z oblasti terapeutické práce s dětmi s poruchou attachmentu a na nových metodách a intervencích, jak pracovat s rodinami a dětmi s takovou narušenou vztahovou vazbou. Lektorka absolvovala v roce 2018 v ČR první speciální výcvik v terapii poruch vztahové vazby pod vedením zahraničních lektorů a v této oblasti také sama působí. Aktuálně dokončila výcvik How to reduce challenging behavior at schools in context of child trauma experience, který uskutečnila pražská organizace ČOSIV ve spolupráci s norským Psychiatrickým pobytovým centrem Ostbytunet. Na kurzu máte možnost se seznámit se speciálními technikami a intervencemi pro práci s dětmi a jejich pečovateli, které napomáhají k nápravě jejich narušeného vztahu a k budování zdravých vztahových vzorců. Metody a techniky, které kurz obsahuje čerpají z Theraplay, stěžejní část kurzu tvoří jejich praktický nácvik a ukázky. Vzdělávání je také obohaceno o témata navazující na bohatou pedagogickou praxi lektorky a představují vhodnou podobu podpory dítěte s poruchou attachmentu ve školním prostředí a postupy, které lze nabídnout při spolupráci se školou (jedná se témata: Jak nastavit komunikaci mezi rodinou a školou, Jak konkrétně rozpoznat typ tzv. vztahového trojúhelníku učení a podle toho nastavit vhodnou komunikaci mezi učitelem a žákem, Přehled dostupných seberegulačních aktivit a pomůcek využitelných ve školním prostředí). Představená nabídka metod a postupů během vzdělávání má široké využití – vedle práce s konkrétními rodinami představené metody budete moci využívat v rámci skupinové práce s dětmi, pro skupinu rodičů a dětí a i při různých preventivních programech.

Popis kurzu:
Obsah
stres, jeho vliv na fungování dětské psychiky, obranné reakce
tři mozky v jednom (mozkový kmen, limbický systém a mozková kůra)
stupně aktivace systému reakce na stres
negativní zkušenosti v dětství a jejich dopady (trauma)
teorie vztahové vazby a její utváření v prvních letech života dítěte
základní typy vztahové vazby, příznaky narušené vztahové vazby
zablokovaná péče a zablokovaná důvěra
vztahový trojúhelník učení a nastavení podpůrné komunikace v procesu učení
základy techniky senzorické integrace, nácvik seberegulačních aktivit, pomůcky pro somatosenzorickou regulaci
základy rodinné terapie zaměřené na attachment, nácvik

Nabyté znalosti a dovednosti:
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům především základní orientaci v teorii attachmentu – vztahové vazby a jejích poruch. Hlavní těžiště učení je však v praktické části kurzu, ve které účastníci získají základní praktické dovednosti v metodách nápravy vztahové vazby. A to zejména z oblasti senzorické integrace a tréninku seberegulačních dovedností. Tyto metody se u nás zatím v rámci uceleného výcviku nevyučují. Hlavní pozornost v kurzu zaměříme na praktický nácvik všech zmíněných technik, které jsou velmi účinné pro nápravu poruch vztahové vazby a podporu zdravého vývoje dítěte. Jedná se o jednoduché intervence, které mohou účastníci ihned využít při práci s rodinami.

Metody práce s dětmi s poruchou attachmentu
15.10.2024 - 16.10.2024
Brno
Prezenční
objednat Cena
4 800 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Všímavost (mindfulness) jako nástroj zvládání stresu a prevence…
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní představu o konceptu mindfulness (všímavosti) a jeho praktické využitelnosti v každodenních situacích. Kurz je veden prakticky, akcentována je sebezkušenost a nácvik jednotlivých meditačních technik.…
8.11.2024
CETERAS s.r.o.
Komunikace s obětí násilných trestných činů - zejména domácího a…
Kurz představuje úvod do komunikace s oběťmi násilných trestných činů, zejména obětí domácího a sexuálního násilí. Na základě zkušeností z mnohaleté praxe pracovnic Persefony s dospělými oběťmi tohoto příkoří budou účastníci kurzu seznámeni se…
Na dotaz
Persefona, z. s.
Psychiatrické minimum ONLINE
Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří se ve své praxi setkávají s lidmi s duševním onemocněním a potřebují se více dozvědět a zorientovat se v základních pojmech z oblasti psychiatrie, psychopatologie, duševních onemocnění a jejich léčby.
Na dotaz (+4 další)
Diecézní charita Brno

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Základy krizové intervence 2
Kurz navazuje na kurz Základy krizové intervence 1 a jeho cílem je poskytnout účastníkům další rozšiřující informace o práci se specifickými projevy klienta v krizi a rozšiřuje již získané základní informace. Poskytuje také více prostoru pro…
Od 22.10.2024 (+1 další)
CETERAS s.r.o.
Umění zpětné vazby v komunikaci
Chcete zlepšit svoji schopnost komunikace? Zajímá vás, jak využívat zpětnou vazbu? Jak sdělit citlivou informaci a jak to „ustát“ v roli příjemce? Jak (se) neurazit? Jak pracovat s emocemi? Kurz je určen všem zájemcům, kteří potřebují zlepšit a…
Na dotaz
Sovia
Základy práce s traumatem u dětí
Kurz je určen pro pomáhající profesionály, kteří se v rámci své práce mohou setkat s dětským klientem, který zažil či zažívá potenciálně traumatizující situaci. Účastníci se v rámci kurzu seznámí se základními vybranými spouštěči traumatu obecně,…
4.12.2024 - 5.12.2024
CETERAS s.r.o.