Metody práce s dětmi s poruchou attachmentu

Anotace:
Kurz je postaven na nejnovějších poznatcích z oblasti terapeutické práce s dětmi s poruchou attachmentu a na nových metodách a intervencích, jak pracovat s rodinami a dětmi s takovou narušenou vztahovou vazbou. Lektorka absolvovala v roce 2018 v ČR první speciální výcvik v terapii poruch vztahové vazby pod vedením zahraničních lektorů a v této oblasti také sama působí. Aktuálně dokončila výcvik How to reduce challenging behavior at schools in context of child trauma experience, který uskutečnila pražská organizace ČOSIV ve spolupráci s norským Psychiatrickým pobytovým centrem Ostbytunet. Na kurzu máte možnost se seznámit se speciálními technikami a intervencemi pro práci s dětmi a jejich pečovateli, které napomáhají k nápravě jejich narušeného vztahu a k budování zdravých vztahových vzorců. Metody a techniky, které kurz obsahuje čerpají z Theraplay, stěžejní část kurzu tvoří jejich praktický nácvik a ukázky. Vzdělávání je také obohaceno o témata navazující na bohatou pedagogickou praxi lektorky a představují vhodnou podobu podpory dítěte s poruchou attachmentu ve školním prostředí a postupy, které lze nabídnout při spolupráci se školou (jedná se témata: Jak nastavit komunikaci mezi rodinou a školou, Jak konkrétně rozpoznat typ tzv. vztahového trojúhelníku učení a podle toho nastavit vhodnou komunikaci mezi učitelem a žákem, Přehled dostupných seberegulačních aktivit a pomůcek využitelných ve školním prostředí). Představená nabídka metod a postupů během vzdělávání má široké využití – vedle práce s konkrétními rodinami představené metody budete moci využívat v rámci skupinové práce s dětmi, pro skupinu rodičů a dětí a i při různých preventivních programech.

Popis kurzu:
Obsah stres, jeho vliv na fungování dětské psychiky, obranné reakce tři mozky v jednom (mozkový kmen, limbický systém a mozková kůra) stupně aktivace systému reakce na stres negativní zkušenosti v dětství a jejich dopady (trauma) teorie vztahové vazby a její utváření v prvních letech života dítěte základní typy vztahové vazby, příznaky narušené vztahové vazby zablokovaná péče a zablokovaná důvěra vztahový trojúhelník učení a nastavení podpůrné komunikace v procesu učení základy techniky senzorické integrace, nácvik seberegulačních aktivit, pomůcky pro somatosenzorickou regulaci základy rodinné terapie zaměřené na attachment, nácvik

Nabyté znalosti a dovednosti:
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům především základní orientaci v teorii attachmentu – vztahové vazby a jejích poruch. Hlavní těžiště učení je však v praktické části kurzu, ve které účastníci získají základní praktické dovednosti v metodách nápravy vztahové vazby. A to zejména z oblasti senzorické integrace a tréninku seberegulačních dovedností. Tyto metody se u nás zatím v rámci uceleného výcviku nevyučují. Hlavní pozornost v kurzu zaměříme na praktický nácvik všech zmíněných technik, které jsou velmi účinné pro nápravu poruch vztahové vazby a podporu zdravého vývoje dítěte. Jedná se o jednoduché intervence, které mohou účastníci ihned využít při práci s rodinami.

Metody práce s dětmi s poruchou attachmentu
10.5.2023 - 11.5.2023
Brno
Prezenční
objednat Cena
4 400 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Stáří na vlastní kůži, přístup k péči o seniory založený na…
Kurz je akreditován MPSV ČR. Je zaměřen na simulaci simulace zrakových, sluchových a pohybových omezení, včetně jemné motoriky při péči o vlastní osobu a především v komunikaci s okolím.
Na dotaz (+1 další)
Centrum sociálního a zdravotnického…
Specifika péče o seniora s demencí v sociální službě
Kurz je určen pro všechny, kteří pečují o osobu trpící demencí. Přináší informace a praktické návody ve třech stěžejních oblastech.
28.4.2023
Diecézní charita Brno
Problematika domácího násilí páchaného na seniorech
Rozsah kurzu: 8 hodin Akreditace MPSV č. A2017/0315-SP/PC/VP Počet účastníků: 16
Na dotaz
SPONDEA, z.ú.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Nástroje pro rozhodování v práci s klientem sociální služby
Cílem kurzu je seznámit účastníky s vybranými technikami a nástroji, které je možné nabídnout klientům v situacích rozhodování, a pomoci jim ujasnit si a naplánovat jejich další postup, či cíle. Vybrané nástroje a techniky vychází z koučovacího…
15.6.2023
CETERAS s.r.o.
Základy vedení asistovaného kontaktu
Cílem kurzu je seznámit profesionály v sociální práci s asistovaným kontaktem, jeho průběhem a způsobem práce. Účastníci se naučí postavit asistovaný kontakt, tak, aby byl bezpečný pro dítě, pracovníka, případně i ostatní účastníky setkání. Naučí se…
18.4.2023
CETERAS s.r.o.
Emoce - koření života
Všichni známe pojem emoce. Jaký ale mají smysl? Kde se berou a k čemu slouží? Jak se jimi nenechat ovládat, jak je svobodně prožívat (užívat si je) a jak z nich učinit moudré rádce našeho života? To vše bude tématem kurzu, který Vám tyto otázky…
10.11.2023
Diecézní charita Brno