Sám sobě koučem, Brno

Anotace:
Koučink jako metoda vlastního seberozvoje, přístupu k vedení týmu i jako nástroj prevence vyhoření je velmi účinný nástroj, který zatím není v oblasti sociálních služeb příliš využívaný. Seminář Sám sobě koučem seznámí účastníky se sebekoučinkem jako cílenou vnitřní činností, která pomůže pracovníkovi v nejrůznějších situacích ujasnit si, kdo je, co chce, jak toho může dosáhnout a jak v nastavené cestě vytrvat. Místo „externího“ kouče se pracovník naučí, jak být koučem sám sobě.

Popis kurzu:
Program kurzu: Co je sbebekoučink Jak koučovat sám sebe Životní situace a cíle, kterých chci dosáhnout Základní koučovací techniky

Nabyté znalosti a dovednosti:
V tomto sebezkušenostním semináři se seznámíme se základy sebekoučinku a jeho fungování a dále s několika sebekoučovacími technikami. Účastníci si na základě vlastní zkušenosti více uvědomí svoji vlastní životní situaci, ve které se nyní nachází a cíl, ke kterému směřují. Ujasní si, co k naplnění svého cíle potřebují. Díky vysvětlení a procvičení základních koučovacích technik si také zvýší vlastní sebevědomí a ujasní své priority. Účastníci poznají výhody koučinku a současně i toho, že svého „kouče“ mají stále u sebe. Techniky, se kterými se v průběhu semináře seznámí, budou moci využívat i v budoucnu v osobním i pracovním životě.

Sám sobě koučem, Brno
29.4.2024
Brno
Prezenční
objednat Cena
1 290 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Osobní rozvoj a zájmové kurzy » Osobní rozvoj a asertivita

Zvládání vlastních emocí při práci v pomáhajících profesích s…
V semináři se účastníci seznámí s tím, jaká je role a základní místo emocí v životě člověka, dále poznají základy všímavosti a možnosti, jak s emocemi v každodenním v pracovním i osobním životě pracovat
Od 15.4.2024 (+1 další)
Centrum sociálního a zdravotnického…
Techniky arteterapie a artefiletiky v individuální a skupinové…
Cílem kurzu je seznámit se prakticky a zážitkově s vybranými technikami arteterapie a artefiletiky a na základě vlastní zkušenosti získat základní dovednost tyto techniky používat v individuální, nebo skupinové práci s uživateli sociálních služeb.…
Na dotaz (+1 další)
Diecézní charita Brno
Chůva pro děti v dětské skupině státní profesní zkouška
Státní profesdní zkouška na pozici Chůva pro děti v dětské skupině je připravena v souladu s požadavky MPSV. Jedná se o autorizovanou státní zkoušku před autorizovanou komisí. Úspěšené složení zkoušky umožní jejich absolventům najít uplatnění v…
Od 18.4.2024 (+4 další)
Filiánek, z.s.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Osobní rozvoj a zájmové kurzy » První pomoc