Komunikace s umírajícími a jejich rodinami

Popis kurzu:
Kurz komunikace s umírajícími a jejich rodinami je určen pro ty, kteří se setkávají s nevyléčitelně nemocnými a umírajícími a pro všechny, které toto téma zajímá. Cílem kurzu je, aby profesionál, který doprovází nevyléčitelně nemocného, měl téma smrti alespoň částečně zpracované sám u sebe. Toto proběhne formou práce s textem, s využitím krátkých cvičení a následnou diskusí. Dále se kurz zaměří na to, aby posluchači dobře porozuměli tomu, co se odehrává v psychice nemocného a jeho blízkých v závěrečném období života. Teoreticky bude kurz postaven na konceptu fází při prožívání ztráty, které popsala Elisabeth Kübler Ross a na konceptu strachů vycházejícím z existenciální analýzy a logoterapie. S použitím kazuistik budou posluchačům představeny způsoby, jak lze komunikovat s nevyléčitelně nemocnými, umírajícími a jejich rodinami.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Jednotlivá témata: tabuizace tématu smrti a umírání v naší společnosti nepřipravenost stát tváří v tvář tomuto tématu procesy doprovázející umírání, potřeba je znát, rozumět jim a akceptovat je jako nutný předpoklad pro dobrou komunikaci s klientem a jeho rodinou pohled na psychické stavy umírajících i jejich blízkých na podkladě fází popsaných Elisabeth Kubler-Rossovou s využitím kazuistik a zkušeností posluchačů co určuje kvalitu života v situaci pokročilého nevyléčitelného onemocnění, na co je dobré se u klienta a jeho blízkých zaměřit strachy doprovázející umírání a jak s nimi můžeme pracovat seminární část - konfrontace s tématem života a smrti

Komunikace s umírajícími a jejich rodinami
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
1 320 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Desatero úspěšné komunikace s rodinou uživatele sociálních služeb
Kurz v rámci dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Akreditovaný MPSV.
16.6.2022
SEDUCA-CZE s.r.o.
Základy krizové intervence
27.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Imaginativní techniky při práci s klienty sociálních služeb Brno
Schopnost imaginace představuje velký potenciál pro osobní i profesní život člověka. Jak ji využít v individuální nebo skupinové práci s klienty se účastníci kurzu nejen dozvědí, ale budou si moci prakticky vyzkoušet a zažít různé techniky…
20.10.2022 - 21.10.2022
Diecézní charita Brno

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Osobní rozvoj a zájmové kurzy » Komunikace

Nedostatek sebevědomí v komunikaci
Obsah kurzu Budeme mluvit o strachu a co to vlastně je. Zjistíme, co všechno ovlivňuje náš pocit při setkávání s lidmi a jak my ovlivňujeme je. Řekneme si, co s negativními projevy vašeho okolí - jak se jim postavit, jak je řešit, jak je…
20.5.2022
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Jak zvládnout roli vedoucího ve svém týmu
Role vedoucího se dá naučit, ale žádný universální návod platný pro všechny neexistuje. A kdo říká že ano, tak pěkně „kecá“. Každý v sobě máme své vlastní recepty, které nám skvěle fungují. Jde o to je najít, nebát se a správně použít.
Na dotaz (+1 další)
Diecézní charita Brno
Základy asertivity
Program: • Úvod • Pasivní, agresivní a asertivní komunikace • Asertivní techniky • Cvičení pro praxi...
Na dotaz
Mgr. Soňa Nedomová