Práce s dítětem s narušenou vztahovou vazbou

Anotace:
Cílem kurzu je seznámit sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách s teorií attachmentu, se základními projevy chování dětí s narušenou vztahovou vazbou a také se základními principy komunikace a přístupem k těmto dětem. Seznámení se s teorií attachmentu v praxi přispěje k lepšímu pochopení situace dítěte, a sociální pracovník či pracovník v sociálních službách ji pak může využít v předcházení problematickým situacím. Účastníci si vyzkouší vhodné způsoby komunikace s dítětem (a rodiči) a prostřednictvím praktických aktivit posílí své kompetence včasného rozpoznání dítěte s narušenou vztahovou vazbou a následné podpůrné práce s ním a jeho rodinou. Účastníci získají také základní přehled kontaktů a odborných informací, které mohou využít při řešení vzniklých situací.

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:
Účastníci získají základní informace o teorii attachmentu, typech attachmentu a typických projevech dětí s poruchou attachmentu (s narušenou vztahovou vazbou). Seznámí se konkrétními praktickými technikami využitelnými ve svojí praxi - získají inspiraci, jak komunikovat a pracovat s dítětem s narušenou vztahovou vazbou.

Práce s dítětem s narušenou vztahovou vazbou
Na dotaz
Brno /Olomouc /dle objednávky
Prezenční
Cena
2 400 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Hranice ve vztazích při práci v sociálních službách Brno
V tomto akreditovaném kurzu se budeme věnovat tématu hranic. S hranicemi se potýkáme ve všech oblastech našeho života. Je dobré rozumět hranicím a jejich významu ve vztahu k sobě samému, ve vztazích, které žijeme s kolegy, nadřízenými, podřízenými,…
27.10.2022
Diecézní charita Brno
Právní a sociální aspekty péče o osobu blízkou,Brno
Péče o osobu blízkou přináší zcela zásadní změny nejen v životě osob, které péči potřebují, ale také v životě osob v blízkém okolí. Cílem kurzu je přiblížení a orientace v právních a sociálních souvislostech s péčí o osobu blízkou. Ujasnění si…
13.10.2022
Centrum sociálního a zdravotnického…
Základy koučování v sociálních službách
Hlavním cílem dvoudenního kurzu je seznámit účastníky s koučováním a koučovacím přístupem a nabídnout jim tak efektivní techniku uvolňování potenciálu a užitečný komunikační nástroj při řešení problémů. Účastníkům kurz nabídne rozšíření znalostí a…
22.11.2022 - 23.11.2022
CETERAS s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Jak pracovat s traumatizovaným jedincem v rámci poskytování…
Tento akreditovaný kurz poskytne základní vhled do problematiky traumat. Účastníci se dozvědí, co znamená trauma, jak vzniká, jak může pomoci laik - nepsychiatr, jak s klienty máme jednat a komunikovat, kde pro ně hledat odbornou pomoc. Zvláštní…
13.10.2022
Diecézní charita Brno
Imaginativní techniky při práci s klienty sociálních služeb Brno
Schopnost imaginace představuje velký potenciál pro osobní i profesní život člověka. Jak ji využít v individuální nebo skupinové práci s klienty se účastníci kurzu nejen dozvědí, ale budou si moci prakticky vyzkoušet a zažít různé techniky…
20.10.2022 - 21.10.2022
Diecézní charita Brno
Právo aktuálně a společně v sociálních službách - Mlčenlivost…
Právní úprava povinnosti mlčenlivosti v zákoně o sociálních službách v protikladu k situaci, kdy vznikne oznamovací povinnost dle trestního zákoníku, která mlčenlivost prolamuje. Jak dostát povinnosti mlčenlivosti? Jak tyto dva protichůdné zájmy…
Na dotaz
Diecézní charita Brno