Základy vedení asistovaného kontaktu

Anotace:
Cílem kurzu je seznámit profesionály v sociální práci s asistovaným kontaktem, jeho průběhem a způsobem práce. Účastníci se naučí postavit asistovaný kontakt, tak, aby byl bezpečný pro dítě, pracovníka, případně i ostatní účastníky setkání. Naučí se postavit kontrakt a smlouvu, a dozví se, jak zvládnou a řešit vybrané obtížné situace při asistovaném kontaktu v různých kontextech (rozvodového systému, pěstounské péče, domácího násilí, aj.). Kurz nabízí ucelenou metodiku vedení asistovaného kontaktu.

Popis kurzu:
Obsah kurzu Seznámení a ukotvení asistovaného kontaktu v oblasti sociální práce. Připravení asistovaného kontaktu, průběh, příprava jednotlivých účastníků a samotná realizace. Řešení vybraných nepříjemných situací v rámci asistovaného kontaktu. Práce s výstupem z asistovaného kontaktu.
Základy vedení asistovaného kontaktu
23.3.2022
Brno
Prezenční
objednat Cena
2 400 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Základy krizové intervence
10.3.2022 - 11.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do problematiky týrání a zneužívání v sociálních službách
24.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých
Kurz interaktivně a dialogicky vychází z vyjádřených potřeb, přání a zájmů účastníků, které - v rámci daném časovým rozsahem - pak rozvíjí a zodpovídá multidisciplinární lektorský tým složený ze dvou pracovnic mobilního hospice (sociální pracovnice…
22.1.2022
JABOK - Vyšší odborná škola sociálně…

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Úvod do problematiky týrání a zneužívání v sociálních službách
14.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Sebemotivace, motivace, prokrastinace - jak překonat brzdy a…
8.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Sociálně-právní minimum
9.5.2022 - 10.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Rozvoj kompetencí pečovatele

Slovní sebeobrana
23.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
3.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Slovní sebeobrana
24.2.2022
Zřetel, s.r.o.