Péče o duševní zdraví

Anotace:
Duševní zdraví, spokojenost a stres : seznámení se základními pojmy Jak zvládáme a nezvládáme zátěž, jak se projevuje chronický stres. Cesty modifikování a umenšování stresové reakce - metody intervenční : relaxační metody, tělesné aktivita, kognitivní metody, sdílení a sociální podpora Metody preventivní

Popis kurzu:
Cíle : Pomoci účastníkům zmapovat zdroje stresu ve vlastním životě, styl osobního reagování na zátěž a úroveň dovednosti jak stres zvládat. Korigovat neproduktivní strategie vyrovnávání se stresem a osvojit si nové dovednosti pro řešení stresujících problémů. Zvládnout základní strukturovanou techniku relaxace, zlepšit schopnost koncentrace a regulace svých psychických stavů. Metody práce v programu : Výklad východiskových poznatků o duševním zdraví a stresu. Autodiagnostika míry prožívaného stresu, typy stresových situací a vlastního stylu zvládání stresové reakce. Nácvik relaxačních metod. Nácvik kognitivní metody jako formy umenšování stresové emoční reakce. lektor: PhDr. Šárka Dynáková, PhD.
Péče o duševní zdraví
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
1 200 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Dramaterapie
Kurz je vhodný pro ty, kteří dramaterapii při své práci používají nebo se o ni jakkoliv zajímají, avšak i pro ty, kteří o dramaterapii nic nevědí a nebojí se vyzkoušet její techniky sami na sobě. Cílem kurzu je rozvoj vlastních dovedností a…
Na dotaz
Společnost Podané ruce o.p.s.
Vedení podpůrného rozhovoru a efektivní komunikace v sociálních…
11.5.2022 - 12.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
10.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Nezbytnost životních krizí jako součást práce v pomáhajících…
9.3.2022 - 10.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do problematiky týrání a zneužívání v sociálních službách
24.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu
26.1.2022 - 27.1.2022
Zřetel, s.r.o.