Emoční inteligence aneb jak lépe porozumět sobě i druhým lidem

Název vzdělavatele:
Podkategorie:

Anotace:
Kurz je zaměřen na rozvíjení emočních a sociálních kompetencí. V průběhu kurzu se účastníci učí sebereflexi (tj. schopnosti uvědomit si vlastní prožívání a jeho vliv na své chování) a záměrné kultivaci pozitivních emocí, které jednak pomáhají při práci s klienty, ale také zvyšují resilienci pracovníků.

Popis kurzu:
Pracovníci se také učí lépe zvládat své negativní emoce, což jim umožňuje i v náročných situacích s klienty jednat s rozvahou a s ohledem na dlouhodobé cíle. Kurz u pracovníků také rozvíjí schopnost zvládat stres a být vůči němu odolnější, aby u nich nedošlo k syndromu vyhoření. Kromě toho se pracovníci učí pracovat se svojí motivací i motivací klientů, stanovovat dílčí a dosažitelné cíle a pracovat na jejich dosažení. Učí se také zásadám efektivní komunikace a aktivnímu naslouchání potřebných pro jejich komunikaci a práci s klienty. Kromě toho zlepšují svou schopnost komunikace a spolupráce s ostatními členy týmu (schopnost motivovat ostatní, ocenit, naklonit je ke spolupráci atd.).

Nabyté znalosti a dovednosti:
V kurzu se zaměříme na rozvoj těchto pěti oblastí: 1. Sebepoznání - vysvětlíme, jaká je podstata a význam emocí, jak se od sebe liší a jak jednotlivé emoce působí na naše vnímání a chování. Bude představen koncept neuroplasticity, tj. schopnosti nervových buněk regenerovat a měnit strukturu svých spojení, která se projevuje tím, že opakované myšlení či prožívání mění struktury našeho mozku a ty potom následně ovlivňují naše prožívání, myšlení a jednání. 2. Zvládání emocí – budeme posilovat svou schopnost tzv. emoční regulace (ovládání emocí) - naučíme se jednoduché techniky, které pomáhají v situacích, kdy jsou naše emoce příliš silné a je potřeba získat kontrolu nad svým chováním. 3. Zvyšování odolnosti vůči stresu – představení jednoduchých relaxačních technik, kultivace pozitivních emocí jako cesta k větší resilienci. 4. Práce s motivací – budeme se zabývat rozpoznáním vlastních hodnot a cílů a zmapováním způsobů jednání, kterými je lze naplnit. Dále se naučíme identifikovat překážky, které nám stojí v cestě při naplňování našich cílů, a promyslíme způsoby, jak tyto překážky překonat. 5. Zlepšování sociálních dovedností a empatie – seznámíme se s druhy empatie a se způsoby, jak ji prohloubit, aniž by nás vyčerpávala. Dále popíšeme základní rysy a pravidla nenásilné komunikace. Kurz se bude skládat jak z části teoretické – vysvětlení jednotlivých konceptů – tak sebezkušenostní, kdy si účastníci vyzkouší různé techniky k rozvíjení jednotlivých aspektů emoční inteligence. Navíc budou účastníci seznámeni s jednoduchými technikami, kterými je možné jednotlivé emoční kompetence postupně rozvíjet v běžném životě, a které po kurzu budou moci využívat podle svých potřeb. Lektor: Mgr. Pavla Frňková

Emoční inteligence aneb jak lépe porozumět sobě i druhým lidem
17.5.2021 - 18.5.2021
Brno
Prezenční
Cena
2 350 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Emoce v paliativní péči
Tento akreditovaný workshop se zaměřuje na zpracovávaní emočních zkušeností při práci s klienty nevyléčitelně nemocnými, umírajícími, jejich blízkými a následně pozůstalými. Jak emoce zpracovat a jak o nich komunikovat. Účastníci budou mít možnost…
3.6.2021
Diecézní charita Brno
Individuální přístup ke klientovi – práce se životním příběhem…
Školení si klade za cíl seznámit jeho účastníky s konceptem práce se životním příběhem klienta tak, aby byli nejen obeznámeni s jeho hlavními přínosy a limity, ale aby také získali povědomí o využitelnosti individuálního přístupu k uživateli…
Na dotaz
Zřetel, s.r.o.
Reminiscence – práce se vzpomínkami
Seminář si klade za cíl seznámit účastníky s reminiscenční terapií tak, aby po jeho absolvování znali nejen její hlavní přínosy a limity, ale aby také získali základní praktické dovednosti využitelné v každodenním přístupu k uživateli sociální…
Na dotaz
Zřetel, s.r.o.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace