Základy koučování v sociálních službách

Anotace:
Hlavním cílem dvoudenního kurzu je seznámit účastníky s koučováním a koučovacím přístupem a nabídnout jim tak efektivní techniku uvolňování potenciálu a užitečný komunikační nástroj při řešení problémů. Účastníkům kurz nabídne rozšíření znalostí a inspiraci v oblasti nedirektivní komunikace, práce s vnitřní motivací a odpovědností (koučovací princip DUO). První den je věnován základním principům koučování a práci s koučovacími otázkami, v druhém dni se účastníci seznámí s modelem GROW a možnostmi jeho aplikace ve své praxi. Model GROW představuje základní a univerzální strukturu vedení efektivního a na řešení orientované rozhovoru, kterou je možné využít při řešení v široké škále problémů.

Popis kurzu:
Obsah kurzu 1.DEN: Základní principy koučování: Východiska a základní principy koučinku, vymezení koučinku oproti jiným metodám. Komunikace a princip DUO. Koučovací otázky a práce se škálou. Stanovování cílů v procesu koučování, model SMARTER. 2.DEN: Model GROW: Koučování podle modelu GROW – metodika a praktický nácvik. Specifika a konkrétní příklady využití koučování v praxi účastníků. Modelové situace a příklady.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Hlavním cílem vzdělávacího programu je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s koučováním a koučovacím přístupem a nabídnout jim tak efektivní techniku uvolňování potenciálu a užitečný komunikační nástroj při řešení problémů. Po ukončení kurzu budou účastníci schopni: definovat pojem koučování a rozumět jeho principům, vymezit koučink oproti jiným metodám a formám rozvoje/komunikace, efektivně stanovovat dosažitelné a motivující cíle, používat základní techniku koučování podle modelu GROW, využívat princip DUO v komunikace s klienty i kolegy, aplikovat koučovací přístup ve své praxi.

Základy koučování v sociálních službách
30.5.2022 - 31.5.2022
Brno
Prezenční
objednat Cena
4 500 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Chatové poradenství I. a II.
Kurz účastníky provede základními otázkami chatového poradenství. Budeme se věnovat problematice chatování v oblasti poradenské a krizové komunikace s klientem. Z pohledu témat: techniky práce při poskytování služby, hranice, možnosti a specifika a…
28.1.2022 - 30.1.2022
Modrá linka, z. s.
Základy krizové intervence
13.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
15.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
3.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do poradenství a psychosociální pomoci smrtelně nemocným,…
17.3.2022 - 18.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Slovní sebeobrana
7.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Rozvoj kompetencí pečovatele

Proaktivní práce s emocemi a revitalizační strategie při práci s…
16.2.2022 - 17.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do poradenství a psychosociální pomoci smrtelně nemocným,…
17.3.2022 - 18.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Do dna? – program zaměřený na prevenci užívání alkoholu
Kurz je zaměřen na předání informací o problematice alkoholismu a užívání alkoholických nápojů nezletilými dětmi. Seznámí účastníky s metodikou primárně preventivního programu, kterou využijí ve své praxi při vedení lekcí a programů Program je…
Na dotaz
Společnost Podané ruce o.p.s.