Zvládání agrese v kontaktu s klientem

Anotace:
Kurz nabízí bezpečné prostředí pro vyjádření vlastní agrese, obeznámení se s vlastními tendencemi k projevům agrese a možnostmi jejich zvládání.

Popis kurzu:
Základem kurzu je praktický intenzivní nácvik šetrné fyzické sebeochrany, vedoucí k zajištění vlastního bezpečí při zachování respektu a důstojnosti ke klientovi. Vždy je zohledněn individuální potenciál každého jednotlivého účastníka kurzu. Tématem je i problematika verbální agrese. Kurz také nabízí prostor k analýze a hledání individuálně využitelných řešení konkrétních verbálních a fyzických situací prožitých účastníky. Jednotlivá témata: úvod do pojetí agrese, reakce a jednání, způsoby zvládnutí základní filozofie praktické sebeochrany a zahájení praktického fyzického nácviku: Úchopy za zápěstí a předloktí teorie agrese, popis reaktivních nedovedných způsobů a dovedných způsobů jednání pro zvládání - deeskalaci agrese. praktický fyzický nácvik, ochrana osobního prostoru pracovníka a bezpečný postoj v případě rizika fyzické agrese. praktický fyzický nácvik, úchopy za oděv a škrcení praktický fyzický nácvik, úchopy formou obejmutí konkretizace ohrožujících situací pracoviště jako uspořádaný prostor pro bezpečný výkon profese praktický fyzický nácvik, úchopy za vlasy předcházení eskalaci jednání spojeného s agresí - preventivní opatření. praktický verbální nácvik, modelová situace verbální agrese praktický fyzický nácvik, zásah a pacifikace klienta ve více osobách a napadení předměty praktický fyzický nácvik, konkrétní situace účastníků a ověřování získaných dovedností

Nabyté znalosti a dovednosti:
Cílem kurzu je získání orientace a sebejistoty při zažívání agrese ze strany klientů/uživatelů služeb, Lektoři: Mgr. Michal Horák a Daniel Kaucký, DiS.

Zvládání agrese v kontaktu s klientem
30.5.2022 - 31.5.2022
Brno
Prezenční
objednat Cena
3 990 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Ostatní

Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících…
14.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Terénní sociální práce v praxi
26.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Využití na řešení zaměřeného přístupu v práci sociálního…
30.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů
6.6.2022 - 7.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do systemické práce s páry a s rodinami
Osnova Obecný rámec systemického přístupu a přístupu zaměřeného na řešení Specifické otázky práce s páry a rodinami – vytváření bezpečí, připojování, neutralita/stranění všem Dojednávání cílů, zázračná otázka v konzultaci s páry a…
Na dotaz
Společnost Podané ruce o.p.s.
Podpora klíčových pracovníků při individuální práci s klienty
26.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Základy krizové intervence
27.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Syndrom vyhoření a jeho prevence prostřednictvím…
Kurz poskytne účastníkům vhled do problematiky syndromu vyhoření a stresu, jeho projevů a zvládání, seznámí se základy duševní hygieny a zachování psychické pohody.
25.5.2022 - 26.5.2022
Diecézní charita Brno
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
13.6.2022
Zřetel, s.r.o.