Čemu se v životě budu věnovat? Odpověď na tuto otázku patří k těm důležitým v životě každého člověka. To, jak si na ni žáci odpoví, určuje jejich další kroky vzdělávacím systémem.
Dnes, v době, kdy základní školy opouštějí populačně nejsilnější ročníky, je otázka dalšího směřování žáků důležitější než kdy jindy. Význam kariérového rozvoje nejen žáků ale i pedagogických pracovníků je tématem odborné konference Kariérko a rozvoj školy, která se konala 17. května 2023 v Místodržitelském paláci na Moravském náměstí 1 v Brně. Své příspěvky na ní přednesli zástupci Jihomoravského kraje, JCMM, středních škol a kariéroví poradci.
 

Videozáznam

Fotogalerie

Tisková zpráva

 

Program konference

8:00 - 9:00 PREZENCE A RANNÍ KÁVA
9:00 - 10:30 INSPIRACE PRO LÍDRY ŠKOL
 • Miloš Šifalda - ředitel JCMM
  • Přivítání účastníků konference
 • Jiří Nantl - náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
  • Proč je důležitý rozvoj kariérového poradenství na školách
 • Tereza Musilová - specialistka vzdělávání JCMM, Pavla Frňková - specialistka vzdělávání JCMM
  • Od kariérka ke koncepci aneb důležité milníky na cestě rozvoje škol
 • Miluše Těthalová - specialistka vzdělávání JCMM
  • Koučink: efektivní nástroj kariérového rozvoje vedení škol
 • Jan Vybíral - ředitel Gymnázia Židlochovice, Josef Sychra – zástupce ředitele VOŠ a SŠ Boskovice, Jiří Uher – ředitel SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav
  • Příběhy koučinku: Empowerment ke změně
 • Veronika Kirchnerová - specialistka vzdělávání JCMM, Alena Putinová - učitelka a koordinátorka podnikavosti, Střední škola polytechnická Kyjov, Jitka Chromečková - učitelka odborných předmětů, Střední vinařská škola Valtice, Radka Puchnerová - učitelka odborného výcviku, Střední vinařská škola Valtice, Eva Schmidová - ředitelka, Integrovaná střední škola Hodonín, Jan Pařízek - kariérový poradce, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko
  • Kariérový rozvoj žáků – portfolia v JMK
10:30 - 10:50 COFFEE BREAK
10:50 - 12:30 INSPIRACE PRO KARIÉROVÉ PORADCE
 • Pavel Plaček - generální ředitel organizace LSA.partners
  • Supervize jako nástroj rozvoje osobnosti pedagogů
 • Margit Pichler - Centrum pro odborné vzdělávání, Dolní Rakousko
  • IBOBB - komplexní model kariérového vzdělávání a poradenství na rakouských školách
 • Helena Košťálová - lektorka, metodička a kariérová poradkyně pro EKS
  • Green career education
 • Silvie Šimonová - manažerka, Poradenské centrum MU, Jaroslav Sýkora - kariérní poradce, Kariérní centrum MU
  • Jak na správnou volbu: nástroje a služby pro uchazeče o studium
12:30 - 13:30 OBĚD
13:30 - 15:00 PARALELNÍ WORKSHOPY
 • Jak na portfolia a jejich propojení se Start iD
 • Metody a intervence pro kariérové poradce založené na modelu PERMA.teach z pozitivní psychologie
 • Zavádění supervize ve školství - workshop užitečný pro vedení školy
 • Motivační rozhovory ve školní v praxi - malá ochutnávka pod pokličku
15:00 - 16:00 ZÁVĚREČNÉ SLOVO, SPOLEČNÁ REFLEXE, NEFORMÁLNÍ SÍŤOVÁNÍ

 

 

Konferenci moderoval Jan Šild

 

Konference byla realizována v rámci projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Žadatelem je  Jihomoravský kraj.